image_pdfimage_print

Název školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kontaktní údaje:

Adresa: Kamenomlýnská 123/1a, 603 00 Brno

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: RNDr. Dana Švihálková

Zřizovatel: Stát

Charakteristika školy:

V současné době se naše škola skládá ze sedmi subjektů a je největším vzdělávacím zařízením pro zrakově postižené v České republice. Rozšířená výuka hudební výchovy, sborového zpěvu a hry na hudební nástroje je na naší škole od samého jejího založení. Tato skutečnost vycházela ze samé podstaty vzdělávání zrakově znevýhodněných – tedy z posilování sluchu jako funkčního smyslu. V nemálo případech se jednalo a jedná o primární přípravu našich žáků na jejich pozdější profesní uplatnění na poli učitelů hudby, ladičů pian atp. V současnosti ve stále větší míře zužitkováváme  na hudebním oddělení naší školy vedle pokračování v této tradici i moderní poznatky, které získávají naši pedagogové v akreditovaných univerzitních programech oboru speciální pedagogiky. Hudba a muzikoterapie, resp. hudba jako mimoškolní aktivita je dalším dílem v mozaice edukace dětí s poruchami chování a specifickými poruchami učení obecně. Protože pedagogický sbor hudebního oddělení tvoří učitelé plně aprobovaní pro výuku hudebních předmětů, je v našich možnostech poskytnout hudební vzdělání v rozsahu základního uměleckého školství i žákům naší školy bez vzdělávacího či sociálního handicapu. V dnešní době je jistě nezanedbatelná závěrečná poznámka, že hudební vzdělávání – stejně jako mnoho dalších volnočasových aktivit na naší škole – je pro naše žáky zcela zdarma, včetně bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů a notového materiálu.

Více na https://www.kamenomlynska.cz/index.php

Nabídka školy:

 • Péče o žáky se speciálními potřebami
  • Muzikoterapie
  • Zraková stimulace
  • Náprava SPU
  • Logopedická péče
 • Ke škole náleží také mateřská škola, internát a školní družina
 • Žáci mohou navštěvovat školní knihovnu
 • Pro děti je k dispozici školní psycholog, výchovný poradce a také metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Enviromentální výchova
 • Střední škola nabízí tyto obory:
  • Masér sportovní a rekondiční
  • Obchodní akademie
  • Sociální činnost
  • Rekondiční a sportovní masér
  • Pečovatelské služby
  • Prodavač

Zajímavosti:

Spolupracujeme s

 • ROYAL SEAL s.r.o.
 • Nadačním fondem Českého rozhlasu
 • sbírkou Světluška