This post is also available in: cs

PREZENČNÍ STUDIUM
Praxe společného základu tvoří několik předmětů (viz POKYNY k obsahu praxí), které si povinně zapisují všichni prezenční 
studenti (včetně mezifakultních) navazujících magisterských programů kromě studentů jednooborových studijních programů speciální pedagogiky, studentů speciální výtvarné výchovy, studentů sociální pedagogiky a studentů galerijní pedagogiky. Pakliže studujete sociální pedagogiku či galerijní pedagogiku v kombinaci s jiným oborem na PedF, absolvujete praxi a její reflexi pouze na tomto druhém oboru.

Organizace praxí - prezenční studenti


POKYNY
k organizaci praxí – předměty Učitelská praxe 1, 2 a 3

TERMÍNY
přehled všech termínů k Učitelské praxi 1, 2 a 3

KONTAKTY
S případnými dotazy k organizaci a administraci Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na Denisu Foltovou, DiS.

 

Obsah praxí - prezenční studenti


POKYNY 
k obsahu praxí (k předmětům Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminář k učitelské praxi 1, 2)

ÚKOLY K PRAXÍM
Vypadá to blbě, když tu nic není. Tak jsme sem napsali tuto větu. JN a PS

KONTAKTY
V případě dotazů k obsahové stránce Učitelské praxe 1 a Semináře k učitelské praxi 1 a 2 se obracejte na katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog, viz sylabus). V případě Učitelské praxe 2 a 3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik, viz sylabus).

KOMBINOVANÉ STUDIUM
Praxe společného základu tvoří několik předmětů (viz POKYNY k obsahu praxí), které si povinně zapisují všichni kombinovaní studenti navazujících magisterskéch programů Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy.

Organizace praxí - kombinovaní studenti


POKYNY
k organizaci praxí – předměty Učitelská praxe 1, 2 a 3

TERMÍNY
přehled všech termínů k Učitelské praxi 1, 2 a 3

UZNÁVACÍ FORMULÁŘ
S případnými dotazy k organizaci a administraci Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na Denisu Foltovou, DiS.

Obsah praxí - kombinovaní studenti


POKYNY
k obsahu praxí (tj. k předmětům Učitelská praxe 1, 2, 3 a Reflexe praxe 1, 2)

KONTAKTY
v případě dotazů k obsahové stránce Učitelské praxe 1 a Reflexe praxe 1 a 2 se obracejte na katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog, viz sylabus). V případě Učitelské praxe 2 a 3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik, viz sylabus).