image_pdfimage_print
Charakteristika školy:

Gymnázium a SOŠZE Vyškov je moderní výchovné vzdělávací zařízení poskytující velmi vysokou úroveň středoškolského vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola je státní, studium je bezplatné (www.gykovy.cz). Na gymnáziu otevíráme 4letý a 8letý obor se všeobecným zaměřením. Na SOŠ jsou otevírané tři odborné 4leté studijní obory: obchodní akademie, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Studium je denní.
Na škole studuje asi 800 žáků ve 31 třídách.

Specifikum a jedinečnost školy:

Škola má plně vybavené moderní učebny s interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory. Odborné učebny jazyků, INF, MA, BI, Che, Fy, ošetřovatelství, psychologie a učebny odborných ekonomických předmětů jsou vybaveny moderními speciálními pomůckami. Praktická výuka a praxe žáků probíhá v lab. školy, ve vyškovské nemocnici, v soukromých i státních ekonomicky zaměřených firmách.

Hodnoty:

Díky kvalitní výuce, odborné praxi, široké nabídce oborů a bohatým školním i mimoškolním aktivitám připravuje Gymnázium a SOŠZE Vyškov žáky pro další studium na VŠ, VOŠ a pro úspěšné zapojení do praxe zejména v oblasti zdravotnictví a ekonomie.

Adresa:

Komenského 16/5
682 01 Vyškov

Praxe určena pro

Učitelství pro SŠ