ZÁKLADY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY

záměrem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oboru pedagogické diagnostiky a umožnit jim získat zkušenosti s jejich aplikací v praxi při konkrétní diagnostické činnosti.

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za uvedená období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace předmětu se skládá z kvantitativní části (24 položek, z toho 19 položek bylo na 4 bodové škále Likertova typu) a kvalitativní části (2 otevřené otázky zjišťující pozitiva a negativa předmětu).  Veškerá data byla shromažďována anonymně.

Data byla shromažďována po 2 semestry: jaro 2018 a jaro 2019. Průměrná návratnost za všechna období je 62 % (zpětnou vazbu ke kvalitě předmětu poskytlo celkem 497 studentů).

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za všechna sledovaná období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky 5 evaluovaných oblastí, tzv. principů kvality výuky, které představují současné priority ve výuce pedagogicko-psychologického modulu na KPed. Za každou oblast jsou vybrány 2 položky. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za všechna evaluovaná období (převedeno na procenta).


Kolegialita

Učitel dokázal reagovat na moje otázky a podněty
96%
Učitel byl otevřen jiným názorům
94%

Zodpovědnost

Učitel byl na výuku připraven
97%
Učitel zadal jasné požadavky na ukončení předmětu
94%

Rozmanitost

Měl/a jsem dost možností se v semináři aktivně zapojit
93%
Často jsem v semináři spolupracoval/a s jinými studenty
86%

Bezpečné výukové prostředí

V semináři jsem se neobával/a říct svůj názor
91%
Atmosféra semináře byla pro mě příjemná
85%

Cíle, smysluplnost

Teorie byla doprovázena praktickými příklady z praxe
88%
Cíle seminářů pro mě byly srozumitelné
80%

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkové výsledky kvalitativní části evaluace ukazují, že většina studentů je spokojena s průběhem výuky, atmosférou a celkovou organizací seminářů. Velmi pozitivně se vyjadřují k přístupu učitele a jeho připravenosti na výuku. Oceňují propojení teorie s praxí a možnost diskuse.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Průběh výuky, rozmanitost, atmosféra, spolupráce, organizace

 • Líbilo se mi, že jsme měli možnost nahlídnout do mnoha konkrétních případů (viděli jsme spoustu diagnostik, díky čemuž jsme získali přehled o rozmanitosti učebních problémů.
 • Jasné zadání úkolů, vysvětlení učiva, diskuse a odpovědi na případné otázky.
 • Doplnění teorie také o praktické informace, zkušenosti z praxe.

Přístup vyučujícího

 • Velmi příjemná vyučující, otevřená jiným názorům, dotazům, přístupná k individuálním potřebám.
 • Profesionalita a otevřenost pedagoga.
 • Zájem vyučující nás mnohému naučit.

Co vypustit či udělat jinak?

Časová dotace

 • V jednom semináři bylo obsaženo mnoho teorie. Ale vzhledem k počtu seminářů za semestr je to pochopitelné. Klidně bych navýšila celkový počet seminářů.
 • Nedávala bych tyto semináře ve večerních hodinách.
 • Rozdělit předmět na praktický seminář a přednášku.

Doporučení zachovat stávající podobu předmětu

 • Původně jsem se bála, že bude hodně práce za málo kreditů, ale ve finále to bylo přínosné. Donutilo mě to se zamyslet na danou problematikou a čas na tom strávený ve finále nebyl tak strašný. Takže mi seminář celkově vyhovoval.
 • Nic mě nenapadá. Seminář se mi líbil.
 • Byla jsem s výukou spokojena.
Opatření katedry: Čas seminářů je bohužel omezen možnostmi
rozvrhu učeben na fakultě. Nyní je alespoň možnost
zapsat si seminář v průběhu celého dne od ranních přes
polední, odpolední až po večerní hodiny. 

Souhrnná data