SEBEZKUŠENOSTNÍ PŘÍPRAVA NA PROFESI

předmět jehož smyslem je skrze nedirektivní vedení a aktivizační výukové metody podněcovat studenty k rozšiřování svého uvědomění o sobě (osobnostnímu rozvoji) v kontextu učitelské profese a k reflexi jejich zkušeností z asistentské praxe.

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za uvedená období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace předmětu se skládá z kvantitativní části (25 položek dotazníku hodnocených na 4 bodové škále Likertova typu) a kvalitativní části (2 otevřené otázky zjišťující pozitiva a negativa předmětu).  Veškerá data byla shromažďována anonymně.

Data byla shromažďována po 4 semestry: podzim 2016 (návratnost dotazníku 45%), jaro 2017 (návratnost dotazníku 80%), podzim 2017 – dotazník byl špatně zadán a data byla zkreslená a nevyhodnotila se a jaro 2018 (návratnost dotazníku 76%). Průměrná návratnost za všechna období je 67 %.

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za všechna sledovaná období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky těch položek, které lze s ohledem na cíl semináře považovat za nejdůležitější. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za všechna evaluovaná období (převedeno na procenta).


Sdílení

Učitel byl otevřen jiným názorům
98%
Měl/a jsem prostor sdílet své zkušenosti s ostatními
97%
Vyjádření ostatních studentů byla pro mě přínosem
91%

Rozmanitost

Měl/a jsem dost možností se aktivně ve výuce zapojit
98%
Často jsem ve výuce spolupracoval/a s jinými studenty
95%

Bezpečné výukové prostředí

Společně nastavená pravidla dle mého názoru ve výuce fungovala
97%
Ve výuce jsem se neobával/a říct svůj názor
92%

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkově výsledky kvalitativní části evaluace prokazují, že studenti považují předmět za smysluplný. Potvrzují to především kategorie výpovědí doporučující zachovat stávající podobu předmětu a oceňující způsob realizace semináře a vytváření bezpečného prostředí.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Ocenění příjemné atmosféry (otevřenost, sounáležitost a důvěra ve skupině)

 • Uvolněná atmosféra na hodině.
 • Příjemná atmosféra, bezpečné prostředí.
 • Otevřenost, nebála jsem se cokoliv říct.

Ocenění možnosti (ne)vyjádřit se či (ne)účastnit se bez obav

 • Prostor pro vyjádření svého názoru. Nenucení do odpovědí - kdo chtěl něco říct, řekl.
 • Možnost vyjádřit svůj názor.
 • Vyhovovalo mi, ze kdo nechtěl nebo neměl co říct, tak nemusel.

Ocenění sdílení (obecně)

 • Diskuze o zkušenostech ostatních.
 • Možnost diskuze, sdělení svých zkušeností.
 • Sdílení zkušeností s ostatními

Co vypustit či udělat jinak?

Doporučení zachovat stávající koncepci předmětu

 • Na hodinách bych nic neměnila.
 • Vyhovuje mi současná forma.
 • Nic mě nenapadá, vše mělo svůj důvod.

Doporučení upravit vnější podmínky (učebny, sezení)

 • Zaměnit některé učebny, které působí stísněně, třeba 28a.
 • Seděli jsme celou dobu na zemi v kruhu - pro komunikaci ideální, ale nebylo to vůbec pohodlné, bolely z toho záda a nohy. Nemohla jsem se pak plně soustředit na diskusi.

Doporučení změnit časové rozvržení předmětu

 • Nevyhovoval mi den a délka výuky.
 • Zkrátit délku semináře, jiný den než pátek.
 • Možná bych uvažovala o zkrácení doby vyučování.

 

Opatření katedry: Větší prostory pro realizaci interaktivní výuky dlouhodobě
řešíme. V průběhu času se podařilo inovovat dvě učebny pro interaktivní
výuku (přesouvatelné stoly a židle, proměna celého prostředí učeben).
Zkrácení výuky naráží na smysluplnost a limity budování důvěry mezi
studenty a vyučujícími během seminářů. V kratších lekcích není často
dostatečný prostor pro budování důvěry.

Souhrnná data