Co dnes žiju, zítra učím!

Těšíme se každému jednomu nápadu, který jste přihlásili do soutěže. Jsme rádi, že budoucí učitelé originálně a aktivně přistupují ke své profesi a vkládají do ni i něco navíc. Věříme, že se podobné aktivity budou opakovat i v budoucnu a přihlásí se do nich i více Vás, aktivních a podnikavých studentů!

 

Všechny nápady jsou již vyhodnoceny a soutěžícím poskytujeme zpětnou vazbu, která jim pomůže při dalších nápadech a s jejich realizaci. Odbornou porotu tvořili členové Katedry pedagogiky a odbornice z JIC. Po spočítání všech bodovacích listů jsme určili vítězné nápady a budeme velmi rádi, pokud budeme moct pomoct studentům i s jejich realizací.

1. místo získal nápad č. 1, který se zaměřuje na psychohygienu a duševní zdraví žáků.
2. místo získal nápad č. 5, který si klade za cíl přivést žáky ke zdravé životosprávě.

Oběma autorkám gratulujeme!

 

Souběžně s hlasováním poroty probíhalo i hlasování na facebooku, kde si mohli zejména studenti vybrat nejlepší nápad a podpořit ho svým "lajkem". Porota i hlasující na facebooku byly shodní a i v tomto případě vyhrál nápad č. 1! Opět musíme gratulovat autorce nápadu!

Všechny přihlášené nápady naleznete na stránce níže.

Nápad 1 - Celý nápad

V době pandemie má řada učitelů tendenci zařazovat téma COVID 19 do výuky nějakým kreativním způsobem. Napsat vyprávění o Koronaviru, spočítat v matematice statistiky nakažených apod. je něco, co se snadno zadává, plní funkci aktuální praxe, je to ale vcelku samoúčelné. Svým studentům bych raději nabídla něco, v čem se nejedná přímo o Koronavir, ale co je jím velmi ovlivněno – naše duševní zdraví a psychohygiena.

Nápad 2 - Celý nápad

Pro své imaginární žáky jsem vybrala tvorbu třídního časopisu s tématem koronaviru. Vím, že toto téma je teď všude, ale mým cílem je, aby žáci pracovali s důvěryhodnými zdroji a učili se tak kritickému myšlení. Zároveň musí pracovat jako tým, procvičí si různé slohové útvary a budou mít vzpomínku na toto nelehké období. Toto zadání je spíše pro žáky SŠ nebo 9. třídy.

Nápad 3 - Celý nápad

Poslechni si nahrávku Petry (16 let) a Venduly (14 let) o tom, jak tráví karanténu a jak současná situace ovlivňuje chod jejich rodiny. Přemýšlej o tom, co podle Tebe dělají správně a v čem by naopak měly být důslednější. Představ si, že bys i Ty měl/a nahrát takovou nahrávku. Co bys v ní řekl/a? Je něco, co bys mohl/a dělat jinak a lépe?

Nápad 4 - Celý nápad

Jako budoucí učitelka dějepisu, bych chtěla svým žákům ukázat, že historie není jenom o studiu a chození do muzea. Spoustu věcí lze vyzkoušet na vlastní kůži. Volila jsem variabilní aktivity, aby si mohl vybrat opravdu každý dle svého nadšení a možností. V kreativitě se meze nekladou, proto dávám i svým žákům prostor pro nápady.

Nápad 5 - Celý nápad

Životospráva v karanténě je pracovní list určený k samostatnému vypracování žáky v době karantény. Kromě seberozvojového zaměření směrem k time managementu a zdravé životosprávě využívá a rozvíjí kompetence osobnostní a tělesné výchovy, výchovy ke zdraví a matematice.

Nápad 6 - Celý nápad

Dobrý den, posílám úkol, který jsme vytvořili s kolegou pro žáky ZŠ Horácké náměstí 13. Dobrovolný úkol byl zadán všem studentům 2. stupně. Úkol propojuje učivo zeměpisu a občanské výchovy (mediální gramotnost) a ukazuje užitečnost geografie v běžném životě.

Nápad 7 - Celý nápad

Mé materiály jsou zábavným doplňkem k výuce přírodopisu. Tvořila jsem je s radostí. Měla by z nich vyzařovat hravost, neboť myslím, že v těchto dobách, je důležité, aby děti studium doma bavilo, aby je obohatilo a bylo pro ně do budoucna prospěšné.

Nápad 8 - Celý nápad

Dobrý den, posílám úkol zaměřený na osobní hygienu v době koronaviru. Kdy jindy se bavit správné hygieně a ochraně svého zdraví než v předmětu Člověk a zdraví. 😉

Nápad 9 - Celý nápad

V návaznosti na aktuální situaci, kdy jsou vzdělávací instituce zavřené a výuka probíhá distanční formou studia si projekt „Prázdniny s MUNI“ klade za cíl vyvolat v žácích základních a středních škol zájem o studium během prázdnin. Projekt by byl realizován za účasti pedagogických pracovníků a vysokoškolských studentů, kteří by se do projektu mohli zapojit jako dobrovolníci.

 

Celé znění zadání si můžeš otevřít tady: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/dnes-to-ziju-a-zitra-ucim-soutez/