Didaktická pomůcka – Karty BEZRÁKOSKY

Jste učitel a řešíte ve výuce stále dokola projevy nekázně bez kýženého výsledku? Docházejí Vám nápady, jak dál?

Pak jsou tu právě pro Vás Karty BEZRÁKOSKY!

Sada karet, které máte možnost si na této stránce vytisknout pro vlastní potřebu, vznikaly jako didaktická pomůcka pro studenty učitelství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nedostatečná podpora studentů učitelství a začínajících pedagogů v oblasti řešení kázně je jedním z problémů, kterým pedagogická obec musí čelit. Nesprávný classroom management často vede k problematické realizaci obsahového kurikula, demotivaci žáků i učitelů. Cílem pomůcky je poskytnout konkrétní nástroje, které mohou jednoduše pomoci v problematických situacích.

 

Ambicí karet není poskytnout návod jak budovat dobré třídní klima, nýbrž poskytnout pomocnou ruku v situacích, ve kterých si učitel neví rady, a často v momentálním rozpoložení sáhne k metodě, která se z dlouhodobějšího hlediska jeví jako neefektivní. Uvedené metody vycházejí z odborné zahraniční i české literatury a z expertní zkušenosti tvůrců pomůcky. Sledují vývojové trendy moderní pedagogiky a opírají se o koncepce, které školy v zahraničí úspěšně aplikují již několik let. Pro verifikaci metod v lokálním prostředí vytvořil realizační tým při tvorbě pomůcky větší počet karet, než našel svou cestu do výsledného balíčku, a v dotazníkovém šetření získával zpětnou vazbu od učitelů expertů. Jednalo se o vzorek 62 provázejících učitelů z fakultních škol Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří uváděli na škále míru využitelnosti a míru efektivity dané metody. 

Jak jednotlivým kartám rozumět?

Na přední straně vždy nalezneme název a popis dané metody. Z druhé strany se nachází dva příklady situací z praxe, jak lze metodu aplikovat. Zadní stranu doplňuje také graf, který přehledně uvádí zpracovanou zpětnou vazbu učitelů expertů na danou metodu. Lze z ní vyčíst, jak často učitel metodu používá a jak je podle něj v praxi efektivní.

Miroslav Jurčík karty představil také v Dobrém ránu České televize. Podívat se na záznam můžete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/321291310020008/video/815790,815800 (27. 1. 2021).

 

 

 

 

Zlomili jsme (první) rákosku!

Karty BEZRÁKOSKY jsme společně pokřtili online ve čtvrtrek 4. 3. 2021.

Na křtu se sešel téměř celý realizační tým, který karty BEZRÁKOSKY vytvořil. Tyto karty nám představili, popsali průběh vzniku a způsoby jejich používání. 

Pozvání na křest přijali čestní hosté: Jana Kratochvílová, vedoucí Katedry pedagogiky, Darina Krejčiříková, paní učitelka z praxe. Naše velké poděkování také patří panu Danielovi Pražákovi, učiteli, doktorandovi a kmotrovi našich karet. Dane, děkujeme, že jste se této úlohy skvěle zhostil a karty s námi pokřtil!

Záznam můžete zhlédnout ny YouTube a nebo na Facebooku.

Realizace didaktické pomůcky byla financována Fondem rozvoje Masarykovy univerzity: MUNI/FR/0978/2019 “Inovace výukových materiálů pro studenty učitelství v oblasti řešení kázeňských problémů”

Realizační tým: Miroslav Jurčík, Jan Nehyba, Barbora Bišková, Ladislav Nagy
Ilustrace: Michaela Křupalová
Grafická úprava a sazba: Filip Burš

Pokud máte zájem o fyzickou podobu karet, dejte nám vědět prostřednictvím následujícího formuláře: https://forms.gle/p1dsPYrRX4iVtQ5G7
Objednávky budeme registrovat a v případě zájmu zadáme dotisk sad. O dalším postupu Vás budeme informovat, děkujeme za Váš zájem!

Sadu karet BEZRÁKOSKY společně s manuálem si můžete pro vlastní potřebu stáhnout zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2020/11/BEZRAKOSKY.zip