Back

Didaktická pomůcka – Karty BEZRÁKOSKY

Jste učitel/učitelka a řešíte ve výuce stále dokola projevy nekázně bez kýženého výsledku? Docházejí Vám nápady, jak dál?

Pak jsou tu právě pro Vás Karty BEZRÁKOSKY!

Sada karet je didaktická pomůcka nejen pro studující učitelství, ale pro všechny, kdo učí.  Nedostatečná podpora studentů/studentek učitelství a začínajících pedagogů/pedagožek v oblasti řešení kázně je jedním z problémů, kterým pedagogická obec musí čelit. Nesprávný classroom management často vede k problematické realizaci obsahového kurikula, demotivaci žáků/žákyní i učitelů/učitelek. Cílem pomůcky je poskytnout konkrétní nástroje, které mohou jednoduše pomoci v problematických situacích.

Aktuality: O kartách BEZRÁKOSKY napsali v Učitelských novinách! (11/2022)

Realizační tým: Miroslav Jurčík, Jan Nehyba, Barbora Bišková, Ladislav Nagy
Ilustrace: Michaela Křupalová
Grafická úprava a sazba: Filip Burš

Realizace didaktické pomůcky byla financována Fondem rozvoje Masarykovy univerzity: MUNI/FR/0978/2019 “Inovace výukových materiálů pro studenty učitelství v oblasti řešení kázeňských problémů”