image_pdfimage_print
Charakteristika školy:

CMGaSOŠPg Brno byla založena v roce 1996. Nachází se na Lerchově ulici v Masarykově čtvrti. Zřizovatelem školy je Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Škola nabízí obory: osmileté gymnázium, pedagogické lyceum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a volnočasové aktivity. Škola patří mezi menší, s rodinnou atmosférou, s osobním přístupem pedagogů a přátelskými vztahy. O vstřícnou a partnerskou spolupráci se snažíme i s rodiči (certifikát Rodiče vítáni). Web: www.cmgp.cz

Specifikum a jedinečnost školy:

Jsme církevní škola, našimi prioritami jsou vzdělání i hodnotová orientace, celistvý rozvoj osobnosti. Studium na naší škole je určeno všem, kteří chtějí objevovat smysl a směr svého života a respektují základní křesťanské hodnoty, principy křesťanské výchovy a křesťanský životní styl. Součástí školního života jsou dobrovolné bohoslužby a nabízíme další duchovní aktivity během pracovního týdne.

Hodnoty:

Naší vizí je být školou, která nabízí nejen bezpečné a laskavé, ale i náročné a důsledné prostředí pro důležitou etapu v životě každého člověka. Vedeme své žáky k odpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti, spolu s respektováním života, svobody člověka a lidské sounáležitosti. Nechceme být školou uzavřenou do sebe, ale chceme být otevření ke spolupráci na smysluplných projektech.

Adresa:

Lerchova 343/63
602 00 Brno

Praxe určena pro

Učitelství pro SŠ