1

Kam se vzdělávání v České republice ubírá?

V časopisu Komenský jsme od června 2018 hovořili s experty na vzdělávací
politiku o jednotlivých prioritách Strategie vzdělávací politiky 2020.
Všechny (Roz)hovory nyní najdete v jednom dokumentu.