image_pdfimage_print

Název školy:

Základní škola Brno, Botanická

Kontaktní údaje:

Adresa: Botanická 70, 602 00 Brno

Garant praxí zapojený do projektu Pregradual: Mgr. Hana Svobodová

Zřizovatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole

Charakteristika školy:

 • individuálně přistupujeme k žákům v menších třídních kolektivech, výuka od 1. do 7. třídy
 • realizujeme interaktivní výuku (využití interaktivních tabulí a tabletů)
 • podporujeme aktivní vzdělávání žáků (činnostní učení, které podněcuje aktivitu a logické myšlení žáků, učení v souvislostech)
 • realizujeme projektové výuky (školní a třídní projekty)
 • účelně využíváme volný čas (zájmové aktivity, výuka ZUŠ Orchidea, mimoškolní akce)
 • vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, v 1. – 5. ročníku nepovinný předmět – konverzace v anglickém jazyce, příprava na mezinárodní certifikáty Cambridge English –             Young English Learners
 • žáci mají výborné podmínky pro podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, kurzy plavání, bruslení a lyžování
 • podporujeme všestranný tělesný rozvoj dětí – posílení hodin TV v 2. a 3. ročníku
 • po vyučování pobíhá atletická přípravka vedená zkušenými trenéry SG Ludvíka Daňka
 • každoročně pořádáme projekt Týden zdraví, Školní olympijský týden, letní a zimní školy v přírodě
 • podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, aktivně podporujeme prevenci sociálně patologických jevů – besedy s odborníky, vzdělávací pořady pro žáky

. Více na https://www.zsbotanicka.cz/

Nabídka školy:

 • ZŠ nabízí velkou škálu mimoškolních aktivit
  • školní kluby – cizojazyčný, přírodovědný, ICT, logicky a deskových her, logiky a deskových her v rámci ŠD, čtenářský klub v rámci ŠD
  • konverzace z angličtiny
  • a mnoho dalších – např. výtvarka, keramika v ŠD, hravé cvičení, jóga…
 • Žáci mají možnost získat certifikát z angličtiny (zkouška Cambridge English – Young Learners English)
 • Ve škole máme k dispozici školní jídelnu a školní družinu
 • Žáci se mohou podílet na chodu školu díky školnímu parlamentu.

Zajímavosti:

Účast na projektu  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.

Naše škola se účastní projektu „ovoce do škol“.

ZŠ Botanická pořádá Besedy s rodiči.