Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Michal Košut, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Hudební výchova se zaměřením na interpretaci a skladbu
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 11. 1998
Datum ukončení řízení 11. 10. 1999
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 4. 1999
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Leoš Faltus (JAMU - Hudební fakulta)
Členové prof. Ivan Kurz (HAMU Praha)
prof. Ivan Parík (VŠMU Bratislava)
prof. Arnošt Parsch (JAMU - Hudební fakulta)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 4. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 15. 6. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.