doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

docent – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5013
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5695
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 10. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Definice oboru Sociální pedagogika a možnosti jeho působení v rámci idey sociální inkluze v kontextu institucionálních diskursů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. (UMB v Banské Bystrici - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 4. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
Renáta Tichá, Ph.D. (University of Minnesota - Institute on Community Integration (USA))
doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.