Mgr. Jaroslav Suchý

lektor – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/1015
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7045
e‑mail:
Životopis

Životopis

Jaroslav Suchý
 • nar. 3.2.1971
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta
Funkce na pracovišti
 • Učitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Nejvyšší dokončené vzdělání: studium anglického jazyka na Filozofické fakultě MU v Brně jsem zakončil Státní magisterskou zkouškou v roce 1995. Další dosažená kvalifikace: asistent trenéra krasobruslení.
Přehled zaměstnání
 • listopad 2012 - dosud: Vyšší odborná zdravotnická škola; 2003 - 2013 - soukromá jazyková škola A SCHOOL; 10/1999-9-2001: Manažer projektu Integrovaný přístup k bydlení pro úřad MČ Brno-Židenice (spolupráce s nizozemskými partnery, příprava a realizace tiskových konferencí, prezentací v ČJ i AJ- a veřejných setkání včetně moderování, spolupráce s politickou reprezentací, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Magistrátu města Brna,koordinace přípravy rozvojového plánu městské části, příprava různých materiálů v ČJ a AJ, překlady, tlumočení, atd.). 9/1997-9/1999: Jazyková škola The Caledonian School - výuka angličtiny, senior teacher (observace, workshopy, interview, administrativa, práce v Bratislavě). Srpen-26.9.1997: tlumočník - odborný asistent pro a.s. Daewoo-Avia.
Pedagogická činnost
 • Viz. katalog předmětů.
Konferenční příspěvek
 • Vzdělávání prostřednictvím sportu - Belfast, 9.11.2004. Music In A Language Classroom - konference jazykové školy P.A.R.K. 2005. Organizace a vedení workshopu na téma "classroom management" - jazyková škola A SCHOOL, leden 2008. Music In A Language Classroom - Mini konference metodiky anglického jazyka - ZŠ Chalabalova, březen 2008. Music In A Language Classroom; enjoyable drill; how to teach writing -vedení a prezentace na interní konferenci jazykové školy A SCHOOL, 26.4.2008. Music In A Language Classroom - Long Live The Teacher - Dalton Conference 6.5.2008 - Brno. Prezentace na konferencích a organizace konferencí jazykové školy A SCHOOL 2009-2011. Prezentace "Western Songs in a Language Classroom" na konferenci New Ways to Teaching and Learning, Hradec Králové, září 2012. Organizace (a příspěvky v rámci) workshopů projektu NEFLT: Music and Poetry in a Language Classroom (září 2012); Language Schools'Ideas Trade Fair (březen 2013).
Universitní aktivity
 • Rozhovor s Donem Sparlingem: The Messenger, number 3 (2004). E-learningové metody používané na PDF MU při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny (Renata Povolná, Jaroslav Suchý, Tamara Váňová) - příspěvek do sborníku z konference "Inováciami k rozvoji plurilingvizmu" - Univerzita Konštantína filozofa, Nitra). - báseň Publish or Perish – The Messenger – I – 2008 - text No Longer Free and Easy – The Messenger – II – 2008 - báseň Publish or Perish II – The Messenger – II – 2008 - báseň When I'm Down - The Messenger / I - 2009 - článek The Dark Side of Travel - The Messenger - II - 2009 - překlad "Stonka" - The Messenger (spring/fall 2011) - básně: Clown, Fridge Poem II a If - The Messenger (spring/fall 2011) - překlad "Pri oltári" - The Messenger (spring 2012) - článek "A Different Kind of Travel" - The Messenger (spring 2012) - báseň "If I had a Chance" - The Messenger (spring 2012) - překlad básně ze soukromé sbírky Ergo Sum Markéty Forró - The Messenger (autumn 2012) - báseň "Poetry's Death" - The Messenger - spring 2013 - ostatní publikace - viz výběr publikací
Mimouniversitní aktivity
 • Publikace: Richard O'Connor: Bodyguardi (aneb svět ochrany důležitých osobností) - překlad - Books, 1999, ISBN: 80-7242-049-6. The Border Story (what happened at Borders to Cross) - Maastricht, říjen 2000 - Brno Housing Project příspěvek na konferenci s následnou reportáží ve sborníku. Tvorba rozvojových plánů (knižní příručka v české a anglické verzi) - spoluautorství - město Brno a město Utrecht, 2002. Článek: Jazykový nebojsa má v zahraničí vyhráno (Rovnost, září 2004). Účast na konferenci Lingua Forum 2005 - Praha, Caledonian School - 8.3.2005. Příspěvek ve článku: Jazykové učebnice (Vzdělání, červen 2005). Článek: Nebojte se jazyků! (Jihomoravské hospodářství, červen 2005). Příspěvek ve článku: Jazyk budoucnosti (Vzdělání, září 2005). Účast na konferenci Lingua Forum 2006 - Praha, Caledonian School - 21.3.2006. Články v časopisech Vzdělání a Jazyky (červen 2006). Účast na mezinárodním zážitkovém kurzu Intertouch - Prázdninová škola Lipnice, červenec 2006. Účast na semináři: NeDivSe - Netradiční divadelní seminář - Prázdninová škola Lipnice - září 2006. Člen redakční rady Brněnského Metropolitanu or roku 2006 do roku 2010 a od roku 2014 do roku 2016. Účast na workshopu prezentačních, vyjednávacích a argumentačních dovedností - Santia, březen 2007. Účast na semináři Psychoseminář - Prázdninová škola Lipnice - duben 2007. Účast na konferenci Bringing Out The Best (OUP) 8.6.2007. Účast na konferenci "Výuka jazykových dovedností" (Pearson Longman, 15.3.2008). Účast na workshopu mediálních dovedností - Vertigo, březen 2010. Účast na workshopu mediálních dovedností - EAD, březen 2011. Účast na konferenci How To Teach Shakespeare (British Council, 11. 3. 2016); Účast na konferenci jazykové školy P.A.R.K. 9. 4. 2016 Účast na konferenci jazykové školy CA Institute of Languages - International Language Symposium - červen, 2017.
Vybrané publikace
 • SUCHÝ, Jaroslav a Alena DOBROVOLNÁ. Poetry in Foreign Language Teaching. In The 23rd P.A.R.K. Conference. 2018. The 23rd P.A.R.K. Conference info
 • SUCHÝ, Jaroslav. No Longer Free and Easy (IDIOmaTIC exprexxions can be fun). Poetry in eMotion, 2017. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav a Alena DOBROVOLNÁ. Go Iambic. 2017. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav a Alena DOBROVOLNÁ. Writing is an art; write creatively. In Lifelines and Life Skills: ELT for the Real World. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in FLT. In AKTEV. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in FLT - presentation. In Študentské fórum XVI. 2017. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Experiential Learning in Foreign Language Teaching. In Janíková, V.; Hanušová, S. Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 57-67. ISBN 978-80-210-8869-6. info
 • ZEISEK, Adam a Marie ŠIMÁKOVÁ. Poetry in eMotion Handbook. Bc. D. L. Schneiter - korektor; Dobrovolná, Soldánová, Suchý - autoři básní. Brno: powerprint, Praha, 2016. 35 s. ISBN 978-80-87994-62-7. http://www.poetryinemotion.cz http://www.poetryinemotion.cz info
 • ŠIMÁKOVÁ, Marie a Adam ZEISEK. Poetry in eMotion Handbook 2016. Bc. D. L. Schneiter - proofreading; Child, Suchý - authors of poems. Brno: powerprint, Praha, 2016. 32 s. ISBN 978-80-7568-021-1. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Western Songs and Music in ELT. 2012. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL a Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Christmas Songs in ELT. 2011. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Western Songs in ELT. 2011. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Games in ELT. In Games in ELT. 2010. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. On-Line Poets Society. 2010. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Workshop Christmas Songs in a Language Classroom. 2009. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Workshop Music in a Language Classroom. 2009. URL info
 • SUCHÝ, Jaroslav a Jaroslav SUCHÝ. classroom management - workshop. 2008. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. workshops: Music in a Language classroom; enjoyable drill; how to teach writing. 2008. info
 • Translating Song Lyrics - fall 2005. 2005. info
 • Creative Poetry Writing - Fall 2005. 2005. info
 • VÁŇOVÁ, Tamara, Renata POVOLNÁ a Jaroslav SUCHÝ. E-learningové metody používané na PdF MU Brno při vzdělávání budoucích učitelů angličtiny. In Inováciami k rozvoju plurilingvizmu, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, editovali Mikuláš Czajlik, Beáta Ďuračková a Rastislav Žitný. 1. vyd. Nitra: UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópských štúdií, Inštitút kvality vzdelávania pre krajiny strednej a východnej Európy, 2004. 4 s. ISBN 80-8050-762-7. info
 • SUCHÝ, Jaroslav. Bodyguards, The World of VIP. 1999. vyd. Brno, Česká republlika: Books, 1999. 184 s. Jota - nové obzory. ISBN 80-7242-049-6. info

17. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.