prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 10. 2005
Datum ukončení řízení 1. 1. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Švecová Květoňová Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Ján Jesenský, CSc. (VŠ Jana Amose Komenského v Praze)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. (UK Bratislava - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.