Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5282
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikátory
 • https://orcid.org/0000-0001-5494-0952
 • ResearcherID: K-5796-2013
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
 • Garantka praxí
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 - 2016: Pedagogika, doktorský studijní program, PdF MU
 • 2000 - 2007: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy a učitelství základů společenských věd pro střední školy, magisterský studijní program, PdF MU
 • 2004 - 2006: Sociální pedagogika, magisterský studijní program, PdF MU
 • 2001 - 2004: Sociální pedagogika a volný čas, bakalářský studijní program, PdF MU
 • 1993 - 2000: Gymnázium Matyáše Lercha Brno
Přehled zaměstnání
 • 2009 - : Katedra sociální pedagogiky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2008 - 2011: SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Brno
Pedagogická činnost
 • Pedagogická fakulta MU:
  Sociální pedagogika
  Globální vzdělávání
  Kulturně citlivá edukace
  Respektující komunikace
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 - 2012: Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié
 • 2010 - 2011: Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin
 • 2010 - 2012: Zvyšování studijních a profesních perspektiv dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • 2012 - 2015: Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
 • 2014 - 2016: Škola, kde jsem člověkem (AKTION)
 • 2015 - 2017: Podpora rozvoje školství na Ukrajině
 • 2019 - 2021: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup (GAČR)
 • 2017 - 2022: Otevřená univerzita (MUNI 4.0; www.otevřena-univerzita.cz)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 03/ 2018: Turku University od Applied sciences
 • 07-08/ 2011: Sociálně-pedagogický kabinet, Kuito, Angola
 • 07-08/ 2010: Center for Refugee Studies, York University Toronto, Kanada
 • 2006: Moskevská státní pedagogická univerzita, Moskva, Rusko
 • 2003: Pädagogische Akademie Eisenstadt, Rakousko
 • 1. 7. 2010 – 25. 8. 2010: York University, Toronto, Ostatní, CAN
  • Studijní stáž byla realizována v rámci stipendia PdF MU na podporu studijních pobytů. V Centre for Refugee Studies Yorku University jsem dostala k dispozici mnoho výzkumných materiálů k tématu migrace, přístup do knihovny Yorku univerzity. Díky kontaktům tohoto centra jsem měla možnost hovořit jak s odborníky pracujícími v oblasti imigrace, tak i s výzkumníky pracujícími v akademické sféře a zabývajícími se problematikou imigrace a uprchlictví z různých úhlů pohledu. Setkala jsem se s těmito odborníky a navštívila tato pracoviště: Prof. Susan McGrath – vedoucí pracoviště CRS, výzkumné studie týkající se uprchlíků v Kanadě Mgr. Michele Millard – koordinátorka CRS; poskytnutí výročních zpráv centra od roku 2000 - 2009 Doc. Don Dippo, PhD. – proděkan oddělení pedagogiky, odborník v oblasti vzdělávání imigrantů a uprchlíků Doc. Ranu Basu, PhD. - odborná asistentka katedry georgafie YU, výzkumy týkající se multilingvní reality na školách v Ontariu, geografický model Doc. Jenifer Hyndman, PhD. - přidružená ředitelka, výzkumník; poskytnutí výzkumných studií týkajících se integrace imigrantů, vlivu neziskového sektoru v této oblasti Mgr. Nyembezi Zviuya – studentka spolupracující na výzkumných studiích týkajících se vzdělávání imigrantů v Torontu Mario Calla – výkonný ředitel COSTI (největší NNO v Kanadě poskytující služby ve vzdělávací, sociální a zaměstnanecké oblasti pro imigranty a uprchlíky) Mgr. Almaz Reda – sociální pracovnice NNO Working women, která poskytuje sociální poradenství v lokalitě Jane/Finch, která je v Kanadě známá díky vysokému podílu imigrantů Ildyko Franyo – komunitní koordinátorka Romero House, NNO poskytující azylové ubytování a sociální poradenství pro uprchlíky Paul St. Clair – výkonný ředitel Romského komunitního centra v Torontu Mie Tha La – sociální pracovník NNO „The Spot“, uprchlík z Myanmaru Darcy MacCallum – provinční koordinátor programu SWIS Jako dobrovolník jsem se účastnila programu „Second Harvest“ organizace Romero house a pomáhala jsem jako tlumočník některým klientům. V rámci „Mosaic camp“ jsem spolupracovala při tvorbě volnočasového programu pro děti z řad přistěhovalců s nízkým příjmem. Měla jsem možnost být přítomna přípravám programu „Newcomers orientation week“ v rámci projektu SWIS. 17. - 19. 8. 2010 jsem se účastnila konference „Summer institut 2010“, kterou pořádala katedra pedagogiky York univerzity. Témata konference se soustředila především na komunitní spolupráci ve školách a multikulturalitu. Zúčastnila jsem se jednání v sekcích: Vstříc inkluzivnímu přístupu: příležitosti, výzvy a další kroky a Co si učitelé myslí o spolupráci studentů.
Univerzitní aktivity
 • Organizace Symposia sociální pedagogiky (Brno, 2010)
  Organizace konference Škola, kde jsem člověkem (Brno, 2015)
  Organizace konference Škola jako prostor lidské důstojnosti (Brno, 2017)
Mimouniverzitní aktivity
 • předsedkyně spolku Vicinis, z.s.
  členka Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců
Vybrané publikace
 • KUROWSKI, Martina, Michal ČERNÝ a František TRAPL. A Review Study of Research Articles on the Barriers to Inclusive Education in Primary Schools. Efficiency and Responsibility in Education and Science. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2022, roč. 15, č. 2, s. 116-130. ISSN 2336-2375. doi:10.7160/eriesj.2022.150206. Odkaz na plný text výsledku info
 • ŠÍP, Radim, Denisa DENGLEROVÁ, Miroslav BIELIK, Lenka ĎULÍKOVÁ, Jan KALENDA, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Lenka GULOVÁ a František TRAPL. Na cestě k inkluzivní škole: interakce a norma. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 275 s. ISBN 978-80-280-0124-7. info
 • KALU, Ntite Orji a Martina KUROWSKI. Culturally Responsive Teaching for Learner Diversity in Czech Schools: A Literature Review. European Journal of Education and Pedagogy. European Open Science Publishing, 2021, roč. 2, č. 6, s. 106-110. ISSN 2736-4534. doi:10.24018/ejedu.2021.2.6.202. URL info
 • DENGLEROVÁ, Denisa, Martina KUROWSKI a Radim ŠÍP. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 3, s. 39-58. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2020.4. URL info
 • KUROWSKI, Martina, Denisa DENGLEROVÁ a Radim ŠÍP. Komunikace jako potenciál rozvoje ve škole s vysokým podílem žáků s odlišným mateřským jazykem. In Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie - XXVII. konference české asociace pedagogického výzkumu. 2019. URL info
 • KUROWSKI, Martina. Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice. In Petra Potměšilová, Milena Öbrink Hobzová. Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 150-166. ISBN 978-80-244-5408-5. URL info
 • KUROWSKI, Martina. Od teorie k výzkumu - od výzkumu zpět k teorii: krize souladu teorie a směřování výzkumu. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 123-136. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8. info
 • KUROWSKI, Martina. Žák-uprchlík v českém systému vzdělávání: případová studie. Sociální pedagogika. Časopis pro vědu a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše bati, Zlín, 2013, roč. 1, č. 1, s. 48-63. ISSN 1805-8825. URL info
 • VODIČKOVÁ, Martina. The education of refugee pupils in the Czech Republic: the teacher´s perspective. In International Technology, Education and Development Conference. 2012. info
 • VODIČKOVÁ, Martina. Edukace žáků-imigrantů v Kanadě, inspirace pro naše školy. Prevence. Praha: Život bez závislostí, o.s., 2012, roč. 9, č. 3, s. 11-13. ISSN 1214-8717. info
 • VODIČKOVÁ, Martina a Monika TANNENBERGEROVÁ. Vzdělávání žáků–cizinců, konkrétní příklad žadatelů o mezinárodní ochranu. In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Munipress, 2012. s. 47-54. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • VODIČKOVÁ, Martina. Vzdělávání žáků cizinců – Edukační bariéry specifické skupiny uprchlíků v České republice. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 141-150. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6. info
 • NĚMEC, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Vzdělávání žáků uprchlíků v České republice z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 137 - 152, 8 s. ISBN 978-80-7315-220-8. info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Setkání asistentů pedagoga a jejich příznivců. 2011. info
 • VODIČKOVÁ, Martina. Transportation loan aneb svoboda za úvěr. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2010. Migrace on-line: popularizační web Multikulturního centra Praha info
 • VODIČKOVÁ, Martina. Přesídlení po kanadsku. Brno: Nesehnuti, 2010. 45 s. ISSN 1214-9640. Přes: čtvrtletník o migraci a lidských právech info
 • NĚMEC, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Výzkum zaměřený na základní oblasti sociální pedagogiky. In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 13-18. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5. info
 • VODIČKOVÁ, Martina. Výzkum zaměřený na vzdělávání imigrantů. In Výzkum zaměřený na...:Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 18-21. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5. info
 • NĚMEC, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Petra MÁJKOVÁ. Výzkum zaměřený na volný čas. In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. s. 68-77. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5. info

13. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.