doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

docentka – Katedra biologie


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D36/109
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8378
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Studium pozitivity spirochet se zvláštním zaměřením na Borrelia burgdorferi sensu lato u hematofágních členovců a drobných savců
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Knoz, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNdr. Jan Kopecký, CSc. (Parazitologický ústav AV ČR, České Budějovice)
MVDr. Branislav Peťko, CSc. (Parazitologický ústav SAV Košice, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (JčU České Budějovice)
RNDr. Jiří Halouzka, CSc. (ÚBO AV ČR Brno)
doc. MVDr. František Kovářů, DrSc.. (VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.