Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/4007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4876
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. - Obor Filologie, Anglický jazyk, FF MU Brno; Dizertační práce: On Expressing the Participants' Status in Crime Reports in the British Press
 • 2001: Mgr. - Obor Anglický jazyk pro střední školy, PdF MU Brno; Diplomová práce: Comment Clauses in English Conversation
 • 1998: Bc. - Obor Anglický jazyk pro základní školy, PdF UP Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2004 - dosud: Katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU Brno, asistent, (2011) odborný asistent
 • 2001 - 2004: Střední odborná škola se zaměřením na hotelnictví a turismus, Uničov, učitel angličtiny
 • 1999 - 2001: Jazyková škola Amadeus, Olomouc, interní lektor skupinových, individuálních a firemních kurzů angličtiny, výuka češtiny pro cizince
 • 1998 - 1999: ZŠ Jungmannova, Litovel, učitel angličtiny na 2. stupni
Pedagogická činnost
 • Výuka anglické gramatiky
 • Vedení bakalářských, diplomových a závěrečných prací na téma výuka anglické gramatiky
 • Vedení bakalářských a diplomových prací na téma analýza novinového diskurzu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti novinového diskurzu se zaměřením na crime news
 • Výzkum v oblasti akademického psaní
 • Projekty
 • 1/2021 - 12/2023: spoluřešitelka grantové úlohy GAČR -12150S Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny (Intercultural varioation in writer-reader interaction in Enghlish-medium academic discourse by Czech and Anglophone novice writers)
 • 7/2018 - 9/2020: spoluřešitelka grantové úlohy programu INTER-Excellence INTER-COST LTC18 Výzkum a výuka akademického psaní z mezikulturního hlediska (Researching and teaching academic writing from a cross-cultural perspective) (InterWrite)
 • 1/2008 - 12/2012: spoluřešitelka projektu GAČR 405/08/0866 - Coherence and Cohesion in English Discourse
 • 1/2010 - 12/2011: spoluřešitelka projektu DAAD - Stance and Interaction in Novice Academic English: German - Czech University Students Compared (SINAE)
Akademické stáže
 • duben 2016: týdenní pobyt na Kliment Ohridski University, Sofia, Bulgaria - přednáška na téma Moderní britský tisk; seminář anglické gramatiky pro studenty anglistiky na téma Tense and aspect in English
 • říjen 2014: týdenní pobyt na University of Lisbon, Faculty of Humanities; výuka v kurzu Discourse Analysis; přednášky a workshop na téma Moderní novinový diskurz a jeho jazyk; Vyjadřování identity v krimi zprávách: korpusová analýza
 • říjen 2012: pobyt na Institute of English Philology, University of Wroclaw, Polsko
 • říjen 2010: pracovní návštěva na University of Technology, Chemnitz, Německo, součást projektu DAAD, přednáška na téma Victim/Criminal Dichotomy in Crime News in the British Press
 • květen 2010: pracovní návštěva na University of Technology, Chemnitz, Německo, součást projektu DAAD, přednáška na téma Tabloidization in modern British Press
Universitní aktivity
 • 2012-2017: tajemnnice katedry - správa informací v IS 2009 - 2010: Metodicko-jazyková příprava neaprobovaných učitelů angličtiny na I. a II. stupni ZŠ, akreditace č. 9237/2009-25-192, (lektorka anglického jazyka)
 • únor 2009: organizace a účast na desetidenním jazykovém kurzu pro studenty ve Velké Británii, Barnstaple
 • únor 2008: organizace a účast na desetidenním jazykovém kurzu pro studenty ve Velké Británii, Barnstaple
 • 2006 - 2007: Kurz angličtiny pro řídící pracovníky (Kurzy jazykového vzdělávání pro vedoucí pracovníky na základních a středních školách), akreditace č. 19119/2004-25-118 (lektorka anglického jazyka)
Mimouniversitní aktivity
 • 2008-2009: kurz angličtiny pro učitele, Národní institut pro další vzdělávání, pobočka Brno (lektorka anglického jazyka)
 • 2005 - 2010: kurzy AJ pro zaměstnance Veterinární a farmaceutické university, Klinika chorob koní
 • 2005 - 2006: jazyková škola Majda Agency, externí lektor AJ
 • 2004 - 2005: jazyková škola VIKA, externí lektor AJ
Ediční činnost
 • 2017-dosud: spolueditorka odborného lingvistického časopisu Discourse and Interaction, vyd. Pedagogická fakulta MU, ISBN: 1802-9930
Vybrané publikace
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata, Renata POVOLNÁ, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Martin NĚMEC. An Academic Writing Needs Analysis of Czech University Graduate Students. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2020, roč. 13, č. 1, s. 42-66. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2020-1-42. URL info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ a Josef SCHMIED. Theme choices in Czech university students’ English-medium Master’s theses. Lingua. Elsevier, 2020, roč. 243, AUG 2020, s. 1-17. ISSN 0024-3841. doi:10.1016/j.lingua.2020.102892. URL info
 • HŮLKOVÁ, Irena, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Josef SCHMIED. Intercultural variation in academic discourse: Theme zones and the build-up of coherence in research articles. Topics in Linguistics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, 2019, roč. 20, č. 2, s. 33-53. ISSN 1337-7590. doi:10.2478/topling-2019-0008. URL info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 173 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy university svazek 167. ISBN 978-80-210-6993-0. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Designing Courses on Academic Writing Skills at University Level. In Haase, C. and Schmied, J. (eds). English for Academic Purposes: Practical and Theoretical Approaches. 1st ed. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2013. s. 123-147. REAL Studies 7. ISBN 978-3-95404-582-2. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Simplification in the British Press: Binary oppositions in crime reports. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, 2013, roč. 6, č. 2, s. 15-28. ISSN 1802-9930. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. On Construction of High/Low Social Status in Crime Reports. In Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne (UK): Cambridge Scholars Publishing, 2012. s. 113-130. ISBN 978-1-4438-3632-6. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Coherence and Cohesion in newspaper discourse with a focus on crime reports in the modern British press. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. s. 105-126. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. On Expressing the Participants' Status in Crime Reports in the British Press. 2011. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Naming Strategies in Newspaper Discourse : Means of Communicating Identity of the Participants to the Reader. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2010, roč. 2009, č. 4, s. 41-45. ISSN 1337-7590. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Tabloidization in modern British press. 2010. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Crime news in British press: Expressing positive and negative status of core participants. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 35-61. ISSN 1802-9930. info
 • DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Martina MALÁŠKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Interpretation of Meaning in Spoken and Written Discourse, Fourth Brno Conference on Linguistic Studies in English. 2010. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Victim/Criminal Dichotomy in Crime News in the British press. In University of Technology, Chemnitz, Germany. 2010. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Understanding the language of news reporting. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 61-68. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Newspaper reporting: Cohesive devices as means contributing to the effectiveness of news. In Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 109-119, 148 s. ISBN 978-80-210-5037-2. info

11. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.