Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra geografie


kancelář: bud. B/3009
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3608
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 8. 2018 – 6. 8. 2018: WERA 2018 World Congress, Cape Town, Freemover, ZAF
  • The scope of the Congress is wide in its reach to include studies under this overarching theme across the life span, from early learning to workforce and adult education, and that take place in formal and informal contexts of education and learning. The emphasis of the Congress is on papers, posters, and symposia with a lens that is worldwide in perspective. Otherwise there is no restriction on the education research topics appropriate for consideration, although priority will be given to submissions that focus.
 • 11. 8. 2016 – 25. 8. 2016: Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa, Freemover, CAN
  • The KMb Summer School is three days of learning and skill development in the field of knowledge mobilization. Hands-on workshops and networking with professionals will provide a unique opportunity for early career KMb individuals to develop a solid foundation of understanding of the key principles of KMb, collaboration, stakeholder engagement, and evaluation.
 • 23. 5. 2016 – 28. 5. 2016: University of Copenhagen, Copenhagen, DNK
  • Studijní pobyt na univerzitě v Kodani.
Vybrané publikace
 • SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2020.1789807. URL URL info
 • KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. doi:10.1080/03098265.2020.1712687. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-54. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2018-1-3. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně. 2018. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018. 35 s. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • SPURNÁ, Michaela. The remarks from outside by Míša Spurná. Ottawa: Institut for Knowledge Mobilization, 2016. 2 s. elektronická. web site of Institut for knowledge mobilization info
 • SPURNÁ, Michaela. Editorial: Pedagogický výzkum - chlebodárce nebo satisfakce? Brno: Pedagogická orientace, 25(3), 2015. 2 s. ISSN 1211-4669. info
 • SPURNÁ, Michaela. Business Research Forum Masarykovy univerzity, Pedagogická fakulta. CEITEC, Kampus Bohunice: Centrum Transferu Technologií MU, 2015. info
 • SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449. info
 • SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013. s. 26-29. ISSN 0323-0449. info
 • SPURNÁ, Michaela. Etika a etická výchova: konceptuální vymezení. In KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 37-44, 96 s. ISBN 978-80-210-5749-4. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info

13. 6. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.