Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2011
Datum ukončení řízení 1. 7. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (AV ČR - Ústav pro jazyk český)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.