doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

docent – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4886
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 11. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Výskyt rizikového chování u studentů Masarykovy univerzity a možnosti jeho prevence
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D. (KU v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 1. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. (OU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.