Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Lupač, Ph.D., nar. 2.7.1987 v Hustopečích u Brna, ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra pedagogiky sportu
Funkce na pracovišti
 • externí spolupráce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Mgr., Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova s didaktikou, PedF MU Brno
  2020: Ph.D., Pedagogika, PedF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012-2015: asistent pedagoga na různých brněnských ZŠ
  2015-2016: Moravian Science Centre Brno
  2015-2019: Lanové centrum Proud
  2016 dosud: učitel na ZŠ Šlapanice
  2019-2021: odborný asistent na Katedře pedagogiky sportu, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita
  2020 dosud: zástupce ředitele pro 1. stupeň na ZŠ Šlapanice
  2022 dosud: člen pracovní skupiny pro revize RVP ZV v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví; člen koordinační skupiny pro 1. stupeň
Pedagogická činnost
 • Vedení diplomových prací
Vědecko výzkumná činnost
 • Spoluřešitel projektů:
  MUNI/A/0706/2012 Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2013)
  MUNI/A/0813/2013 Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2014)
  MUNI/A/1360/2014 Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2015)
  MUNI/A/0963/2015 Výzkum kurikula vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (VOČaZ)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2013: Stáž na Marnix Academie, Utrecht, Nizozemsko (3 měsíce)
  2021: Stáž na základních školách vyučujících podle konceptu Lernwerkstatt, Berlín, Německo (1 týden)
 • 3. 2. 2013 – 3. 5. 2013: Marnix Academie, Utrecht, LLP Erasmus, NLD
  • Studijní pobyt na Marnix Academie v Utrechtu je zaměřen na prohloubení znalostí o nizozemském systému školství s důrazem na projektovanou formu kurikula tělesné výchovy.

10. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.