Mgr. Daniela Jonášová

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Daniela Jonášová, narozena 21.7.1977 v Chomutově, svobodná
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
 • Pedagogická fakulta
 • Katedra tělesné výchovy
 • Poříčí 31
 • 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: Mgr.,učitelství pro 1.stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova s didaktikou, dramatická výchova s didaktikou, PdF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2003-dosud: Fakulta sportovních studií MU v Brně, externí učitel
 • 2002-dosud: Pedagogická fakulta MU v Brně, asistentka
 • 2002-dosud: ZUŠ Fr.Jílka v Brně, učitelka LDO
 • 2002-2003: Občanské sdružení Naděje-denní stacionář pro seniory, instruktorka arteterapie, ergoterapie
Pedagogická činnost
 • výuka předmětů: gymnastika
 • psychomotorika
 • netradiční formy tělesné výchovy
 • rytmická a sportovní tělesná výchova
 • základy plavání
 • základy turistiky a pohybu v přírodě
 • výuka Literárně dramatického oboru, Brno
 • 2002: výuka plavání, Kociánka-Brno
 • 2001-2002: asistent při hudebních, dramatických a pohybových workshopech pro Kith and Kids, London, GB
 • Únor- duben 1998: vedení seminářů Psychomotorika a Duševní hygiena člověka, Hradec Králové
Vybrané publikace
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika pro předškolní děti, Mateřské centrum v Dobřanech u Plzně. In Mateřské centrum v Dobřanech u Plzně. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika v České republice. In Místní akční plán vzdělávací soustavy na Chomutovsku. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela, Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Jaroslav VRBAS a Gabriela JANÍKOVÁ. Mezinárodní den Psychomotoriky 19. 09. 2016. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Suchozemské pohybové pohádky. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO CVIČITELE RODIČŮ A DĚTÍ, PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ. In (ČOS, MŠMT, ISCA). 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Ocenění - Pedagog roku 2016. Statutární město Chomutov, 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. 10th EUROGYM 2016 - Psychomotorika v ČR. In Mezinárodní kongres EUROPGYM 2016, České Budějovice. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Valná hromada, setkání delegátů Evropského fóra psychomotoriky, Horn, Holandsko 2016. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití psychomotoriky ‐ hravě v  pohybu s dětmi , TV - Hravě. In TěloPraha, Asociace školních sportovních klubů ČR a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 2016. 2016. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Tělesná výchova - hravě, DVPP KHK. In TV hravě - Školské zařízení pro DVPP KHK. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. TV hravě, ZŠ a MŠ Duhová cesta. In ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. V rámsi školení pedagogů v praxi. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Hravý tělocvik_Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK. In Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika. In Pořadatel:odbor všestrannosti ČOS Tyrš. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Materiální oblast-psychomotoriky. In Pořadatel:odbor všestrannosti ČOS Dejvice. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika s netradičními pomůckami. In Náchod, Vzdělávání pedagogů v praxi. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Hravý tělocvik_Školení pro pedagogy v praxi, Hradec Králové. In Školení pro pedagogy v praxi, Hradec Králové. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Tělesná výchova - hravě, "Medvědí stezkou 2015". In Republiková soutěž mládeže v přírodě "Medvědí stezkou 2015". 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Gymnastika hravě. In ZŠ a MŠ Duhová cesta s.r.o. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Valná hromada, setkání delegátů Evropského fóra psychomotoriky, Vídeň, Rakousko. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika a zdravotní TV. In Školení cvičitelů ZdrTv, ČASPV. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Představení a zařazení psychomotoriky do systému vzdělávání u nás a v Evropě, VYUŽITÍ PSYCHOMOTORIKY V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH. In ČOS Ústřední škola České obce sokolské. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika pro předškolní děti. In Budulínek Mateřské centrum, Plzeň. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Aktivní odpočinek v režimu ŠD - teoretický vhled do psychomotoriky. In 6. Celostátní konference pracovníků školních družin, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Heiland Trávníková DAGMAR. Hudebně-pohybové činnosti. In 6. Celostátní konference pracovníků školních družin Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika - ČOS. In Pořadatel:odbor všestrannosti ČOS, komise zdravotní tělesné výchovy. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika, PROGRAM REPUBLIKOVÉHO SRAZU SPV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. In PROGRAM REPUBLIKOVÉHO SRAZU SPV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika ve zdravotní tělesné výchově. In Školení cvičitelů Zdravotní TV I.třídy, ČASPV. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotorika v oddílech R a D. In Mezinárodní seminář "Dítě a pohyb", ČASPV, Komise PD a RD. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití psychomotoriky v pohybových aktivitách u žáků 1. i 2. stupně ZŠ. In Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov. 2015. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela, Marie BLAHUTKOVÁ a Milan OŠMERA. Duševní zdraví a pohyb. Šlapanice: Akademické nakladetelství CERM, Brno, 2015. 111 s. CESA VUT v Brně a Aaktivity. ISBN 978-80-7204-916-5. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Gymnastické hry a aktivity v TV. In Vzdělávání pedagogů, Uherské Hradiště. 2014. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Pohybové a psychomotorické hry. In Vzdělávání pedagogů, Uherské Hradiště. 2014. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci. In Vzdělávání pedagogů, Hradec Králové. 2014. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. TV hravě. In TĚLOPRAHA 2014-praktický vzdělávací seminář určen především pro učitele TV i dalším pedagogickým pracovníkům. 2014. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Dramaticko-výchovné činnosti v ŠD. In Celostátní konference pracovníků ŠD, Hradec Králové. 2014. info
 • ŠERÁKOVÁ, Hana a Daniela JONÁŠOVÁ. Psychomotorika pro rodiče s dětmi. In Psychomotorika pro rodiče s dětmi. 2014. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Setkání delegátů evropského fóra psychomotoriky v Kodani. (EFP v Dánsku). Pohyb je život. Praha 5: Česká asociace Sport pro všechny, 2014, ročník 18, číslo 4, s. 8. ISSN 1212-0669. info
 • VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity – Společenská oblast. Pohyb je život-Metodická příloha. Praha, 2013, roč. 17, s. 1-12. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorické hry v hodinách TV. In Vzdělávání pedagogů v praxi. 2012. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. TĚLOPRAHA 2012. In TĚLOPRAHA 2012. 2012. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Studentská akademie EFP, Paříž 2012. Praha. Praha 5: Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, 2012. 2 s. Pohyb je život, 3. 16. ročník. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Zasedání komisí Evropského fóra psychomotoriky, Paříž 2012. Praha. Praha 5: Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, 2012. 1 s. Pohyb je život, 3. 16.ročník. ISSN 1212-0669. info
 • VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity. Osobní oblast. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2012, roč. 16, č. 2, 11 s. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorické hry ke zklidnění a relaxaci. In 3. Celostátní konferenci pracovníků školních družin. 2012. info
 • VRBAS, Jaroslav, Daniela JONÁŠOVÁ, Veronika WIEDNEROVÁ a Jana MACEČKOVÁ. Psychomotorické aktivity - Materiální oblast. Pohyb je život-Metodická příloha,. Praha, 2012, roč. 16, č. 4, s. 1-11. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Evropské fórum psychomotoriky. Praha: Česká asociace sportu pro všechny, o.s., 2011. 1 s. Pohyb je život, 15. ročník, číslo 2. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Studentská akademie EFP v Lisabonu 2011. Praha: Česká asociace sportu pro všechny, o.s., 2011. 1 s. Pohyb je život, 15. ročník, číslo 2. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Kurz Psychomotoriky FSpS. 2011. doi:11. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. ČASPV školení lektorů Psychomotoriky III. třídy. In ČASPV školení lektorů Psychomotoriky III. třídy. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. ČASPV školení lektorů Psychomotoriky III. třídy. 2011. doi:11. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Modelling of Physical Education and Physical Regimen in Lower Primary Schools. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 271-280. ISBN 978-80-210-5720-3. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Hana KOPŘIVOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Poznámky k publikaci Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. In Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Praktický seminář zaměřený na psychomotorické hry pro práci s hyperaktivními dětmi. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Členství v komisi školení, České asociace Sport pro všechny. komise metodické rady, Komise školení, 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika, seminář Škola hrou 2011, Praha. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Dvoudenní workshop pro pedagogy v praxi Lužánky, Brno, Netradiční psychomotorika. In Psychomotorika v praxi. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotrician competencies. In Sport and Quality of Life 2011. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Setkání delegátů EFP. 2011. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Viktor PACHOLÍK, Marie BLAHUTKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. PSYCHOMOTRICITY AND ITS ROLE IN THE EDUCATION PROCESS. 2011. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika v praxi. Praha: Česká asociace sportu pro všechny, o.s., 2010. 4 s. Pohyb je život, 14. ročník, číslo 1. ISSN 1212-0669. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Jemná a hrubá motorika. In Školení cvičitelů PD, RD 1. třídy ČASPV. 2010. URL info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Hra a její specifika, PD. In Školení cvičitelů PD, RD 1. třídy ČASPV. 2010. URL info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Delegate and Member of a commission education. The European Forum of Psychomotricity, 2010. URL info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Projekt učení v pohybu na 1. stupni ZŠ. In Škola, zdraví a pohyb. 2010. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Názory učitelů 1. stupně základních škol na realizaci učení v pohybu. In Bulletin Institutu výzkumu školního vzdělávání. 2010. s. 71-86. ISBN 978-80-210-5378-6. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Marie BLAHUTKOVÁ. Sports talent in school. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 91-95, 4 s. ISBN 978-80-210-5350-2. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Relaxace a vyrovnávací cvičení pro správné držení těla. In Aktivní v každém věku;. 2010. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití psychomotoriky v praxi. In Odborný seminář pro vzdělávání pedagogů v praxi. 2010. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Zasedání komisí Evropského fóra psychomotoriky (EFP). ČASPV, 2010. 2 s. Pohyb je život; 14. ročník; 3. ISSN 1212-0669. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Jaroslav VRBAS a Jaroslava BÁRTOVÁ. Školáci v pohybu - projekt podpory pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-210-5371-7. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní talent ve škole. In Vzdělávání nadaných žáků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 114-119. sv 9. ISBN 978-80-210-5349-6. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Delegate for th CZ and Member of a Commission Professinon and Sciens and Research. The European Forum of Psychomotricity, 2010. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika v praxi. Osobní zkušenost. Pohyb je život. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2009, roč. 2009, č. 13, s. 37-38. ISSN 1212-0669. URL info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Hrajeme si s gymnastikou. In Škola hrou, AŠSK Praha UK, FTVS. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Psychomotorika 2. In Víkend tvořivých učitelů,ŽŠ Dolní Dubňany. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Tělesná výchova hravě. In TV hravě, Školské zařízení pro DVPP KHK. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Oblast vlastního já. In Školení lektorů Psychomotoriky, ČASPV Praha. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Oblast vlastního já 2. In Školení lektorů Psychomotoriky, ČASPV Praha. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Learning in motion with the entity between body and mind forms. In I am my body. 2009. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Intervenční projekt Učení v pohybu. In Intervenční pohybové programy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009. s. 56-60. ISBN 978-80-86317-73-1. info
 • MATOŠKOVÁ, Petra a Daniela JONÁŠOVÁ. Intervenční pohybové programy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009. 169 s. ISBN 978-80-86317-73-1. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela. Sportovně nadaní žáci. In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, který se konal v listopadu 2008 na PdF MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-7392-054-8. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Communication and movement focused on perception of the body. 2007. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Jaroslav VRBAS. Psychomotor in the Czech Republic. In European Forum of psychomotor - Student Academy psychomotor 2007. 2007. info
 • JONÁŠOVÁ, Daniela a Vladislav MUŽÍK. Kinestetický učební styl. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. s. 51-52, 3 s. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ a Hana STOJANÍKOVÁ. Některé zkušenosti z realizace praktických přístupů výzkumného záměru PdF MU Učitelé a zdraví. In School and Health 21. první. Brno: PAIDO, 2005. s. 307-312. ISBN 80-7315-119-7. info

8. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.