Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 5. 1999
Datum ukončení řízení 27. 10. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 12. 1999
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU Brno - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. (Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Švec, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, Slovensko - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. (Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta)
prof. Ivan Vyskočil (Akademie múzických umění Praha - Divadelní fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 12. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.