Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. narozen 1985 v Brně
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky
 • http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013-2018: PdF MU, Pedagogika, PhD.
 • 2012-2013: FF MU, Zkušenostně reflektivní učení pro učitele, CŽV
 • 2010-2013: PdF MU, Učitelství občanské výchovy pro základní školy; FSpS MU, Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, Mgr.
 • 2005-2010: PdF MU, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání; FSpS MU, Animátor sportovních aktivit, Bc.
Přehled zaměstnání
 • 2014-doposud: PdF MU, katedra pedagogiky, odborný asistent
 • 2012-2014: FF MU, ÚPV, Akademické centrum osobnostního rozvoje, odborný pracovník v projektu: „Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů“. Poskytovatel dotace ESF.
 • 2011-2012: Muzeum romské kultury, manažer a mentor v projektu „Complex work with socially disadvantaged Roma children and their parents in pre-school and elementary school education”. Poskytovatel grantu Roma Education Fund.
 • 2010-2011: Muzeum romské kultury, koordinátor a tutor v projektu „Zájmové a vzdělávací aktivity na podporu romských žáků základních škol”. Poskytovatel dotace MŠMT.
Pedagogická činnost
 • výuka zkušenostně a reflektivně orientovaných seminářů
 • realizace workshopů pro vzdělavatele budoucích učitelů za účelem zavádění reflektivní praxe do vysokoškolské výuky
Vědeckovýzkumná činnost
 • jak se studenti učitelství učí pracovat s žákovskou diverzitou (GA19-06763S)
 • výzkum osvojování tacitních znalostí studenty učitelství během jejich pedagogické praxe (GA13-20049S)
 • výzkum podpory reflexe praxe
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 15. 7. 2017 – 14. 10. 2017: California State University Monterey Bay, Monterey, ISEP, USA
Další kvalifikace
 • 2014-2019: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP III - 600 hodin (akreditace MŠMT); Život bez závislostí, o.s., www.vycvikkvp.cz
 • 2014: Výcvik v koučování - Interní a externí profesionální kouč - 125 hodin (akreditace ICF a MŠMT); Koučink centrum, s.r.o., www.koucinkcentrum.cz
 • 2013: Výcvik v neurolingvistickém programování - Practitioner NLP - 100 hodin (certifikovaná trenérka NLP Kristina Klimszová); www.nlptraining.cz
 • 2011: Vzdělávací kurz ZDrSEM Standard - Zdravotník pro zotavovací akce - 42 hodin (akreditace MŠMT); Prázdninová škola Lipnice, o.s. - Outward Bound ČR, www.zdrsem.cz
 • 2011: Metodický vzdělávací kurz Dramaturgie zážitkových programů; Prázdninová škola Lipnice, o.s. - Outward Bound ČR, www.psl.cz
Vybrané publikace
 • SVOJANOVSKÝ, Petr. Supporting student teachers’ reflection as a paradigm shift process. Teaching and Teacher Education. Oxford, England: Pergamon Press, 2017, roč. 66, AUG 2017, s. 338-348. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2017.05.001. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017. Čítárna Munispace info
 • NEHYBA, Jan a Petr SVOJANOVSKÝ. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 57-85. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-1-4. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr a Jan NEHYBA. Teaching teacher educators: A self-study of our learning from experience. In Dawn Garbett and Alan Ovens. Enacting self-study as methodology for professional inquiry. Herstmonceux, UK: Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) community, 2016. s. 249-255. ISBN 978-0-473-35893-8. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Petr SVOJANOVSKÝ, Blanka PRAVDOVÁ, Kateřina LOJDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Michaela ONDRÁČKOVÁ a Sylva TREBUĽOVÁ. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. Pedagogika v teorii a praxi (Svazek 3). ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr. What Is the Goal of Reflective Practice in Teacher Education: Social Justice or Personal Development? In Mészáros, György, and Franciska Körtvélyesi, eds. Brussels – Budapest, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Proceedings of the ATEE Winter Conference 15-17 April, Budapest, Hungary. Association for Teacher Education in Europe - Magyar Pedagógiai Társaság, 2015. s. 207-222. ISBN 978-963-7123-38-2. URL info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015. info
 • NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Jan NEHYBA. „Čistý jazyk“ jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci. 2014. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7605-1. info

30. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.