Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.


kancelář: 4018
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6671
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Učitelé a zdraví
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Libor Míček, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (VUT Brno)
doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2003