prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

profesor – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: 4018
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6671
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Učitelé a zdraví
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Libor Míček, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (VUT Brno)
doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.