doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

vedoucí katedry – Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání


kancelář: bud. B/2026
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6841
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 4. 1999
Datum ukončení řízení 1. 6. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Depozice a charakterizace amorfních, polymorfních a mikrokrystalickýh polovodičů: od vrstvy ke strukturám
Oponenti habilitační práce doc.RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (FSI VUT Brno)
RNDr. Milan Vaněček, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bedřich Velický, CSc. (KU Praha - Matematicko-fyzikální fakulta)
doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno - FSI)
prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. (Univerzita Pardubice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.