doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

docent – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5032
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6331
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 6. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Tvorba a recepce. Studie o české meziválečné literatuře
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 6. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Dušan Jeřábek, DrSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (PedF JU České Budějovice)
PhDr. Jiří Svoboda, CSc. (FF OU Ostrava)
doc. PhDr. Jiří Opelík, DrSc. (ÚČL AV Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 6. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.