prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

profesorka – Katedra německého jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4784
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogická, psychologická a lingvistická východiska osvojování cizojazyčné slovní zásoby
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Eva Uhrová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. (Univerzita v Turku (Finsko))
PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. (Univerzita Pardubice - Fakulta humanitních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Peter Gavora CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (UP - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.