doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

docentka – Katedra výtvarné výchovy


kancelář: bud. Y/4004
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3101
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Výtvarná výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 11. 2000
Datum ukončení řízení 1. 8. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Rituál, umění a výchova
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Jiří David, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 6. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. paedDr. Jaroslav Brožek, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)
Členové prof. Ing. Ivo Serba, CSc. (Fakulta elektroniky a informatiky VUT Brno)
prof. PaedDr. Jiří David, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)
doc. Paeddr. Michaela Terčová (Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity)
doc. PhDr. Lefteris Joanidis (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 6. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.