prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení OU v Ostravě - Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2012
Datum ukončení řízení 1. 7. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Vývojové tendence moderní české oikonymie
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (AV ČR - Historický ústav)
doc. Mgr. Jaromír Krško, Ph.D. (UMB Banská Bystrica - Fakulta humanitných vied)
doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 11. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. zw. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Instytut Języka Polskiego PAN Kraków)
prof. zw. dr hab. Robert Mrózek (Uniwersytet Śląski w Katowiciach ? Instytut Nauk o Edukacji)
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr. h.c. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 3. 2022
Datum ukončení řízení 27. 5. 2024
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Univerzita M. Bela v Banské Bystrici)
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Univerzita Vídeň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.