Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3017
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5582
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Karolína Pešková, Ph.D. vystudovala obor Učitelství anglického jazyka a literatury a Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Na téže fakultě absolvovala doktorské studium v oboru Pedagogika. V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu výzkumu školního vzdělávání (Pdf MU). Specializuje se na výzkum učebnic, kurikulární studia a problematiku reálií ve výuce cizích jazyků.
Pracoviště
 • Institut výzkumu školního vzdělávání
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D v oboru Pedagogika, PdF MU
 • 2008: Mgr. v oboru Učitelství anglického jazyka a literatury pro ZŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ, PdF MU
Přehled zaměstnání
 • 2012- : odborná asistentka, IVŠV PdF MU
 • 2011- : lektorka AJ a NJ, jazyková škola Aspena, Brno
 • 2007 – 2010: lektorka AJ a NJ, jazyková škola Tutor, Brno
Pedagogická činnost
 • Řečové dovedností, Jazyková cvičení, Gramatika, Praktický jazyk a gramatika (Katedra německého jazyka a literatury PdF MU); Seminář k učitelské praxi, Teorie a praxe kurikula, School Education, Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití (Katedra pedagogiky PdF MU); vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Členka týmu výzkumných projektů Grantové agentury České republiky: GA15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy, GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
 • Řešitelka projektů specifického výzkumu Masarykovy univerzity: MUNI/A/0985/2015 Školní vzdělávání: Výzkum učebních podmínek, výukových metod, didaktických prostředků a kurikula, MUNI/A/1360/2014 Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění, MUNI/A/0813/2013 Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a výzkumná zjištění ad.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 25. 4. 2016 – 29. 4. 2016: University of Augsburg, DEU
 • 1. 6. 2015 – 30. 6. 2015: University of Vienna, Vienna, Partnerské instituce MU, AUT
 • 1. 10. 2010 – 31. 1. 2011: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
 • 1. 10. 2005 – 1. 7. 2006: Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle, DEU
Univerzitní aktivity
 • Redaktorka časopisu Komenský
Mimouniverzitní aktivity
 • Redaktorka časopisu Orbis scholae a Pedagogická revue
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
Vybrané publikace
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.282. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Dnešní učebnice pohledem výzkumníků a studentů učitelství. Komenský. 2018, roč. 143, č. 1, s. 25-30. ISSN 0323-0449. URL info
 • JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Exploring Teachers´ Perceptions of Curriculum Change and their Use of Textbooks during its Implementation: A Review of Current Research. Zeitschrift für Geographiedidaktik. 2017, roč. 17, č. 1, s. 33-52. ISSN 2198-4298. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione. Praha, 2016, roč. 7, č. 1, s. 49-64. ISSN 1804-7106. URL info
 • MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Lower Secondary School Pupils’ Perception of e-Textbooks. e-Pedagogium. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-7758. URL info
 • ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Kvalita výuky německého jazyka na českých základních školách: jak ji lze posuzovat a co ukázaly vybrané výsledky výzkumu. In Komenský. 2015. s. 25-30. ISSN 0323-0449. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Didaktische Funktionen der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 2, s. 101-115. ISSN 1803-4411. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 241-253. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0. full text Munispace info
 • JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Analysing the Types of Visuals in Textbooks of Geography and German Language: Considering the Instructional Functioning of Photographs. The Anthropologist. Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 363-372. ISSN 0972-0073. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace. 2012, roč. 22, č. 2, s. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243. URL info
 • ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae. 2012, roč. 6, č. 3, s. 56-76. ISSN 1802-4637. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína a Kristýna TAUŠOVÁ. Zur Analyse des Lehrwerks Deutsch mit Max. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 70-90. ISSN 1803-4411. info

26. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.