Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Významné dokumenty

Na stránkách Významné dokumenty najdete některé české právní normy, vnitřní předpisy a ostatní vnitřní normy Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a některé další dokumenty, popř. odkazy na ně.

Směrnice a jiná nařízení