Německý jazyk

Oddělení CJV na PdF MU zabezpečuje povinně-volitelnou výuku cizích jazyků pro studenty učitelství (s výjimkou učitelství pro MŠ a učitelství pro 1. stupeň ZŠ), speciání pedagogiky a sociální pedagogiky.

Informace o možnosti absolvování volitelných předmětů němčiny pro studenty filologických oborů (AJ, FJ a RJ) jsou uvedeny níže.

Od akademického roku 2017/2018 zabezpečujeme výuku těchto povinně-volitelných předmětů NJ:

Bakalářské studium

Prezenční:

 • JVp002 Vstupní test NJ – A2
 • JVp031 Němčina pro pedagogy – A /JS/*
  JVp032 Němčina pro pedagogy – B /PS/*
 • JVp035 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – A /JS/                                                         
  JVp036 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – B /PS/

Kombinované:

 • JVk002 Vstupní test NJ – A2
 • JVk031 Němčina pro pedagogy I /JS/
  JVk033 Němčina pro speciální pedagogy I /JS/
  JVk035 Němčina pro sociální pedagogy I /JS/

Navazující magisterské studium

Prezenční:

 • JVp033 Němčina pro pedagogy – C /PS/
  JVp034 Němčina pro pedagogy – D /JS/
 • JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – C  /PS/
  JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – D /JS/

Kombinované:

 • JVk032 Němčina pro pedagogy II /PS/
  JVk034 Němčina pro speciální pedagogy II /PS/
  JVk036 Němčina pro sociální pedagogy II /PS/

*/JS/: výuka probíhá v jarním semestru
*/PS/: výuka probíhá v podzimním semestru

Doktorské studium

RCSZ_NJC1 Německý jazyk pro doktorské studium - úroveň C1

Podrobné informace pro jednotlivé předměty (sylaby, vyučující, požadavky na ukončení, doporučenou literaturu apod.) naleznete v KATALOGU PŘEDMĚTŮ.

Chtěli byste si zdokonalit své znalosti němčiny?

Rádi bychom vás informovali o možnosti absolvování volitelných předmětů němčiny na PdF MU. Pokud byste se chtěli zdokonalit ve znalosti tohoto cizího jazyka, neváhejte a vyberte si z níže uvedené nabídky předmětů (předměty vám IS zapíše jako volitelné; případné prerekvizity se na studenty filologických oborů – AJ, FJ a RJ –  nevztahují, stačí požádat garanta předmětu o výjimku/souhlas se zápisem).

V rámci předmětů nabízíme:

 • možnost učit se další cizí jazyk v rámci studia na PdF zdarma
 • individuální přístup v menších skupinkách s příjemnou atmosférou
 • interaktivní, moderně pojatou výuku s důrazem na mluvený projev; zastoupeny jsou všechny řečové dovednosti
 • atraktivní témata i z obecného jazyka dle vašich preferencí
 • příslušné kreditové ohodnocení (2 až 4 kredity)

Nabídka zahrnuje předměty s výstupní úrovní B1 nebo B2, očekávaná vstupní úroveň je tedy min. A2 (mírně pokročilý) resp. B1 (středně pokročilý).

Podzimní semestr:

Úroveň B1

 • JVp032 Němčina pro pedagogy – B
 • JVp036 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – B   

Úroveň B2

 • JVp033 Němčina pro pedagogy – C
 • JVp037 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – C

Jarní semestr:

Úroveň B1   

 • JVp031 Němčina pro pedagogy – A   
 • JVp035 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – A

Úroveň B2

 • JVp034 Němčina pro pedagogy – D
 • JVp038 Němčina pro speciální/sociální pedagogy – D

Přirozená posloupnost předmětů je A – B (úroveň B1) a následně C – D (úroveň B2), je však možno absolvovat např. jen jeden předmět, nebo dva předměty v opačném pořadí (v případě úrovně B1 lze tedy nejprve absolvovat předmět B a v případě zájmu následně i předmět A vypisovaný v jarním semestru).

Více informací naleznete v Katalogu předmětů v IS.MUNI.

S případnými dotazy se můžete obrátit na garanta/vyučujícího, jímž je Mgr. Radim Herout
 (e-mail: radimh@mail.muni.cz), Oddělení Centra jazykového vzdělávání na PdF MU, Poříčí 7/budova B, 5. patro.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.