Cizí jazyk C1 - doktorské studium

Anglický jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 (RCSZ_AJC1; ZeD_AJC1):

 • Kurz Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 (English for PhD studies) je určen studentům doktorských studijních programů, resp. oborů PdF MU (s výjimkou oboru Didaktika cizího jazyka), a to v prezenční i kombinované formě. Kurz prakticky rozvíjí základní řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), přičemž zvláštní důraz je kladen na akademické psaní (principy akademického stylu, struktura odborného článku, osvojení příslušné specializované a obecně akademické slovní zásoby, abstrakt, shrnutí, citatční etika a normy apod.) a mluvení (zejména diskusní a prezentační dovednosti). Kurz je mj. koncipován v souladu s principy kolaborativního učení, které je v praxi zastoupeno např. nácvikem poskytování konstruktivní vrstevnické zpětné vazby.
 • Pravidelná výuka probíhá dle rozvhru a doplňují ji individuální a skupinové konzultace. Dále je k dispozici online podpora. Závěrečná zkouška obsahuje písemnou a ústní část (konkrétní kreditové požadavky jsou zveřejněny v Katalogu předmětů). 

Vyučující

 • Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.

Německý jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 (RCSZ_NJC1; ZeD_AJC1):

 • Předmět Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 (German for PhD studies) je určen studentům doktorských studijních programů, resp. oborů PdF MU (s výjimkou oboru Didaktika cizího jazyka), a to v prezenční i kombinované formě. Předmět prakticky rozvíjí základní řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), přičemž zvláštní důraz je kladen na akademické psaní (principy akademického stylu, struktura odborného článku, osvojení příslušné specializované a obecně akademické slovní zásoby, abstrakt, shrnutí, citatční etika a normy apod.) a mluvení (zejména diskusní a prezentační dovednosti).
 • S ohledem na velmi nízký počet studentů je výuka realizována formou individuálních konzultací. Závěrečná zkouška obsahuje písemnou a ústní část (konkrétní kreditové požadavky jsou zveřejněny v Katalogu předmětů).

Vyučující

 • Mgr. Radim Herout

Francouzský jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 (RCSZ_FJC1; ZeD_FJC1)

 • Předmět Francouzsky jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 (French for PhD studies) je určen studentům doktorských studijních programů, resp. oborů PdF MU (s výjimkou oboru Didaktika cizího jazyka), a to v prezenční i kombinované formě. Předmět prakticky rozvíjí základní řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), přičemž zvláštní důraz je kladen na akademické psaní (principy akademického stylu, struktura odborného článku, osvojení příslušné specializované a obecně akademické slovní zásoby, abstrakt/shrnutí, citatční etika a normy apod.) a mluvení (zejména diskusní a prezentační dovednosti).
 • S ohledem na velmi nízký počet studentů je výuka realizována formou individuálních konzultací. Závěrečná zkouška obsahuje písemnou a ústní část (konkrétní kreditové požadavky jsou zveřejněny v Katalogu předmětů).

Vyučující

 • Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.

Ruský jazyk pro doktorské studium - úroveň C1 (RCSZ_RJC1; ZeD_RJC1):

 • Předmět Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 (Russian for PhD studies) je určen studentům doktorských studijních programů, resp. oborů PdF MU (s výjimkou oboru Didaktika cizího jazyka), a to v prezenční i kombinované formě. Předmět prakticky rozvíjí základní řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní), přičemž zvláštní důraz je kladen na akademické psaní (principy akademického stylu, struktura odborného článku, osvojení příslušné specializované a obecně akademické slovní zásoby, abstrakt, shrnutí, citatční etika a normy apod.) a mluvení (zejména diskusní a prezentační dovednosti).
 • S ohledem na velmi nízký počet studentů je výuka realizována formou individuálních konzultací. Závěrečná zkouška obsahuje písemnou a ústní část (konkrétní kreditové požadavky jsou zveřejněny v Katalogu předmětů).

Vyučující

 • Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.