Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů

REFERENT PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

KOORDINÁTORKA PROGRAMOVÉHO RÁMCE

KOORDINÁTOR STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ

Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D.


telefon: 549 49 1606
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

REFERENTKA PRO VĚDU A VÝZKUM *Dlouhodobě mimo výkon práce

ASISTENTKA