Komora akademických pracovníků

Akademického senátu Pedagogické fakulty MU

Vážené dámy a pánové, členové akademické obce,

aktuálně probíhají volby do Akademického senátu PdF MU pro funkční období 2021 - 2023, které vyhlásil předseda našeho akademického senátu doc. Martin Adam s následujícím harmonogramem:

  • písemné (připouští se samozřejmě i emailové) zasílání a odevzdávání návrhů kandidatur volební komisi v období: 14.10. – 30.10. 2020 do 12:00h!
  • zveřejnění kandidátů v termínu: 2.11. 2020.
  • volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v období:  9.11. – 14.11. 2020.
  • oficiální vyhlášení výsledků voleb: 16.11. 2020.

Volby probíhají v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty a volby organizuje a řídí volební komise ve složení: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (předseda), PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.; PhDr. Mgr. Erika Vonková; Mgr. Bc. Radka Machálková; Ondřej Ling.

Od dnešního dne (14.10. 2020) je možné odevzdávat nebo zasílat návrhy kandidátů do AS PdF MU volební komisi AS PdF MU.

Kandidáta do akademického senátu může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Pedagogické fakulty MU. Kandidát musí být akademickým pracovníkem Pedagogické fakulty MU.

Návrh kandidáta musí obsahovat:

a) označení, že jde o návrh do AS PdF MU;

b) jméno, příjmení, akademický titul nebo vědeckopedagogickou hodnost přihlašovaného kandidáta, kmenové pracoviště;

c) datum a podpis toho, kdo návrh podává;

d) prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou opatřené vlastnoručním podpisem.

e) Informaci, do které komory kandidát kandiduje - „Návrh kandidáta do Komory akademických pracovníků AS PdF MU“:

Z důvodu epidemiologického a s ohledem na šíření koronavirového onemocnění, neproběhne hromadné setkání akademické obce s představováním kandidátů, ale kandidátům bude umožněno zveřejnit svůj volební program na www stránkách fakulty.

f) Součástí návrhu kandidáta může být programové prohlášení kandidáta obsahující:

- programové prohlášení o délce max. půl normostrany A4;

- portrétní fotografii formátu 4:3 na výšku;

- video o max. délce 1 min;

V případě požadavku na zveřejnění volebního programu, prosíme dodat podklady elektronicky do odevzdávárny volební komise AS PdF MU: 

Podklady kandidátů k volbám do AS

Návrhy kandidátů do AS PdF MU můžete podávat k rukám členů obvodní volební komise v obálce nebo v naskenované podobě na mail VK AS PdF MU: volby2020@ped.muni.cz

Kandidaturu se správně vyplněnými náležitostmi Vám potvrdí e-mailem volební komise!

Veškeré informace k volbám

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

předseda Volební komise AS PdF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.