•  
 
Termíny zasedání AS PdF MU

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2018/2019 - podzimní semestr:

2. 10. 2018
6. 11. 2018
4. 12. 2018

Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00 hodin.

Zasedání AS PdF MU v akademickém roce 2018/2019 - jarní semestr:

(8. 1. 2019) 
5. 2. 2019
5. 3. 2019
2. 4. 2019
7. 5. 2019
(4. 6. 2019)

* termíny v závorkách jsou rezervní, uskuteční se v případě potřeby

Zasedání se konají v zasedací místnosti děkanátu PdF MU vždy od 14:00.