Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění

Číslo grantu: MUNI/A/0928/2013 (ID=26774)

Období řešení: 01.01.2014 - 31.12.2014
Zveřejněno: http://www.muni.cz/research/projects/26774
Hlavní řešitelka: Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU dlouhodobě spolupracuje v rámci edukačních programů s galeriemi, výstavními síněmi a muzejními institucemi města Brna. V prostorách těchto institucí byla už od 90. let prezentována celá řada uměleckých a umělecko-pedagogických projektů iniciovaných z řad pedagogů a studentů. Výzkumný tým pedagogů a studentů DSP připravil kvalitativní výzkum paralel mezi historií a současností v oblasti experimentální výtvarné pedagogiky Trasy, který je zaměřen na zdokumentování experimentů realizovaných studenty, pedagogy i umělci a teoretiky MU a dále na zpřítomnění těchto experimentů inovačními umělecko-pedagogickými realizacemi studentů v roce 2014 (hlavními témata jsou návaznost historie a současnosti výtvarné pedagogiky, výtvarné umění v kontextu veřejného prostoru, antropologie a galerijní a muzejní edukace, osobnosti výtvarné pedagogiky).

Zpět nahoru

Řešitelský tým

 • doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

  Odpovědný řešitel / Řešitel

 • Dagmar Kafoňková

  Administrátor

 • Bc. Martin Joja

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Jana Nedomová

  Člen realizačního týmu

 • Hana Novotná, M.A.

  Člen realizačního týmu

 • MgA. Jana Francová, Ph.D.

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Stanislava Červenáková

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Veronika Drobná

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Jan Sobota

  Člen realizačního týmu

 • prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

  Člen realizačního týmu

 • Bc. Pavla Jančářová

  Člen realizačního týmu

 • Michael Hon

  Člen realizačního týmu

 • Bc. Vojtěch Paleček

  Člen realizačního týmu

 • Bc. Petr Dobeš

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Petr Kamenický

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Martina Želazková

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Susan Maly

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Michaela Matějková

  Člen realizačního týmu

 • Bc. Dita Klicnarová

  Člen realizačního týmu

 • Mgr. Marianna Petrů

  Člen realizačního týmu

Zpět nahoru

Publikace

Trasy (monografie)

Hana Stehlíková Babyrádová a kol.

Monografie Trasy je publikačním projektem, který bude obsahovat převážně texty studentů DSP KVV Brno a dalších spřízněných pracovišť.

Publikace je v přípravě

Zpět nahoru

Výstavy

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Trasy

Trasy

kde: Moravské zemské muzeum
kdy: 12. 3. 2014 - 11. 4. 2014
kurátoři: Petr Kamenický, Hana Stehlíková Babyrádová, Jana Nedomová

Experimentální výstavní expozice umístěná ve foyer Dietrichsteinského paláce prezentuje fotodokumentaci a relikvie dlouhodobé činnosti umělců, pedagogů a studentů. Výstavní exponáty sice nejsou provázeny výkladem: analogie mezi historií, přítomností a tím, co by se mohlo odehrávat v oblasti umění a uměleckého vzdělávání nechť si představí divák sám.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků ze soutěže (S)nové město

Soutěž "(S)nové město" s Jiřím Kovandou v porotě

kde: Dům umění města Brna
kdy: 10. 3. 2014
úvodní slovo: Radek Horáček

V rámci pátého ročníku Týdne výtvarné kultury byli opět osloveni žáci základních a středních škol prostřednictvím výtvarné soutěže. Aktuálním tématem se stal společně sdílený prostor města, možnosti jeho využití či proměny. Účastníci soutěže hledali ve svém okolí zajímavé, přesto nevyužívané, místo a pomocí výtvarného zásahu umocňovali nebo měnili jeho atmosféru. Výstava nominovaných děl proběhla v prostorách Domu umění města Brna – vyhlášení bylo součástí slavnostního zahájení 10. března 2014. Soutěž částečně reagovala na retrospektivní výstavu Jiřího Kovandy, který usedl v porotě a zúčastnil se i vyhlašování vítězů.

Pozvánka v PDF ZDE.

Tisková zpráva v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Ztraceno v překladu

Ztraceno v překladu

kde: Galerie Ars
kdy: 11. 3. 2014 - 11. 4. 2014
kurátor: Petr Kamenický
vystavující: Petr Dobeš, Michael Hon, Pavla Jančářová, Miroslava Kubáňová, Lenka Martincová, Jana Nedomová, Kristýna Vašková

Výstava děl vybraných studentů i absolventů Katedry výtvarné výchovy v Galerii Ars. Výstavu můžeme vnímat jako podobenství veškeré tvůrčí činnosti. Teprve veřejný prostor a oči odborné i laické veřejnosti uvádějí dílo do života a nastavují upřesňující kritéria. Každý z nás při pohledu na obrazy hledá, jaké pravdy a obsahy v nich zůstaly, jaká nová sdělení se zveřejněním objevila, a co zůstalo nenávratně ztraceno v překladu, v interpretaci, v instalaci či někde v ateliéru daleko od galerie. Výstava Ztraceno v překladu je příspěvkem katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU k univerzitnímu výročí.

Pozvánka v PDF ZDE.

Text k výstavě v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Pitevna Pavla Tichoně

Pitevna Pavla Tichoně

kde: Výstavní prostory Archivu MU
kdy: 18. 3. 2014 - 11. 4. 2014
kurátor: Petr Kamenický a Jana Nedomová
vystavující: Pavel Tichoň

Proces vzniku prezentace Pavla Tichoně lze ve stručnosti shrnout takto: Inspirací byla jedna z minulých funkcí prostoru, který než se stal výstavním, sloužil jako pitevna. Na tomto základě umělec rozvinul představu velké pitvy či transplantace, impozantních jatek. Vlastní práci započal tak, že v lokálních médiích vyhledal v inzertních rubrikách "Zdarma za odvoz" a následně získal vhodné objekty – pneumatiky, vyřazenou stolní tiskárnu, palivovou nádrž nebo kultovní brakový film na DVD. Tento materiál doplnil tím, co nalezl v samotné galerii a posbíral ve svém ateliéru a v průběhu tří dní z něj stvořil anatomické muzeum,environment tvořený ready made a instalacemi, mnohdy kinetickými, fotografiemi "dárců", videem, popiskami psanými křídou a nástěnnými malbami elementární geometrické řeči. Jednotlivé objekty a jejich skupiny pak dostaly "tělesné" názvy, byly metaforou šedé kůry mozkové, tlustého střeva nebo fluidnějších jevů duchovního charakteru, které anatomové dosud nenalezli. Výsledný celek se stal jakousi monumentální alegorií, tvořenou mnoha symboly a "personifikacemi", v tomto smyslu ne nepodobnou programům nástěnných maleb v kopulích a klenbách barokních kostelů a zámků.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Trasy a schránky

Trasy a schránky

kde: Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
kdy: 24. 6. 2014 - 30. 6. 2014
kurátoři: Petr Kamenický, Hana Stehlíková Babyrádová, Jana Nedomová

Trojice výstav instalovaná ve vybraných interiérech kroměřížského zámku v rámci konání festivalu Forfest 2014 v posledním červnovém týdnu. Co do děl se jednalo o obrazy, instalace, videa a relikviáře. Vystavená díla jsou takto uváděna do hlubších prostoročasových souvislostí a divákovi je nabídnuta možnost uvažovat o klíčových otázkách lidského osudu v kontextu dění přesahujícího intimitu jednoho života. I drobné symboly týkající se autonomie tvorby jednotlivých autorů nabývají na významu a jsou čitelné ve zcela neočekávaných souvislostech.

Obal pozvánkek v PDF ZDE.

Pozvánka 1 v PDF ZDE.

Pozvánka 2 v PDF ZDE.

Pozvánka 3 v PDF ZDE.

Seznam vystavených děl v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Trasy a schránky II

Trasy a schránky II

kde: Galerie černá linka
kdy: 20. 10. 2014 - 14. 11. 2014
kurátor: Petr Kamenický

Na aktualizované výstavě Trasy a schránky II, v galerii Černá linka byl představen soubor děl autorů, kteří vystavovali osobní relikviáře a kresby v červnu 2014 ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Tato Akce se konala v rámci mezinárodního festivalu nové hudby Forfest 2014 a finančně ji podpořila Masarykova univerzita. V galerijním prostoru katedry výtvarné výchovy, který je prostorem průchozím, byly exponáty, jejichž vznik přímo motivoval obsah projektu Trasy, opět čteny v rovině osobních výpovědí přesahujících do úrovně existenciálních obsahů.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Kennethovy děti

Kennethovy děti

kde: Galerie černá linka
kdy: 20. 11. 2014 - 18. 12. 2014
kurátorka: Jana Francová

Kennethovy děti jsou symbolickým pojmenováním generace studentů, kteří se volně pohybují v nekonečném světě internetu, kde hledají zdroje informací, zábavu i komunikaci. Výchozím úkolem studentů bylo vybrat a reinterpretovat dílo z počátků videoartu. Výslednou formou je reenactment, který nabývá různých poloh v rámci volné nebo konkrétnější interpretace původního díla raného videoartu. Práce s archivem byla prvním krokem, kterým se studenti instinktivně obraceli na internet. V digitální spleti reprodukovaných reprodukcí má specifické postavení jeden z unikátních volně dostupných archivů s názvem Ubuweb. Tento on line archiv avantgardního umění založil Kenneth Goldsmith roku 1996 a od té doby je Ubuweb spolehlivým zdrojem a křižovatkou informací o avantgardní poezii, filmu, videu, zvuku a vizuální poezii a obsahuje také množství teoretických textů o umění. V přeneseném smyslu jsem všichni děti Kennetha Goldsmithe a jeho teze "Co neexistuje na internetu,to neexistuje." Reenactement samotný umožňuje jedinečné prožití již klasických děl, která mají své místo v širokém prostoru výtvarného umění, ke kterému se odkazujeme. Skrze interpretování historických děl hledáme vlastní kořeny v prostoru vizuálního umění. Individuální prožitek znovuuvedení je jedním z principů poznávání kolektivního nevědomí.

Pozvánka v PDF ZDE.

Text k výstavě v PDF ZDE.

Videa z výstavy ZDE.

Zpět nahoru

Konference a přednášky

KRESBA JEDINCŮ SE SKLONY K DELIKVENCI

Mgr. BcA. Marie Bajnarová
14. 2. 2014, TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVĚ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Příspěvek je zaměřený na delikventní komunitu mládeže žijící ve výchovných ústavech. Hlavním bodem jsou výtvarná setkání, která mi umožní sledování a interpretaci osobitého výtvarného projevu jedince se zafixovaným a opakujícím se nevhodným chováním. Smyslem výtvarných setkání je získat autentickou výpověď, ve které se odráží aktuální stav psychiky svěřence z výchovného ústavu. Získané kresby mají vypovídající hodnotu i z hlediska zobrazování myšlení, hodnot, zobrazení dějů a především zachycení svého „Já“.

Dokument o konferenci ZDE.

KRESEBNÝ PROJEV MLÁDEŽE S PORUCHOU CHOVÁNÍ

Mgr. BcA. Marie Bajnarová

VĚDECKÁ KONFERENCE, SOUČASNÁ ŠKOLA – „DÍLNA LIDSKOSTI“, 27. – 28. 3. 2014, UHERSKÝ BROD, MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO

Příspěvek hodnotí dosavadní průběh dizertační práce a podává přehled o interpretacích osobitých výtvarných projevů jedinců s poruchou chování. Těžištěm sdělení jsou získané kresby problémových osob. Důraz je kladen na řešení výzkumných otázek.

Dokument o konferenci ZDE.

SVĚŘENCI Z VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ A JEJICH MOTIVACE KE KRESEBNÉMU PROJEVU

Mgr. BcA. Marie Bajnarová

ELEKTRONICKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE „SAPERE AUDE 2014“, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, A DNEŠNÍ SPOLEČNOST 24. – 28. 3. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvek se zamýšlí nad motivací ke kresebné výpovědi problémové mládeže. Podstata článku je zprostředkovat informace a vhodné varianty motivace k výtvarnému procesu mladistvých z výchovných ústavů a touto cestou je vést k otevřenému kresebnému vyjádření svých duševních pocitů, myšlenek, postojů a názorů.

Dokument o konferenci ZDE.

Výtvarný projev jako nástroj poznání dětí a mládeže s poruchou chování

Mgr. BcA. Marie Bajnarová

3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD, 29. 4. 2014, KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD, PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu v rámci dizertační práce, zabývající se kresebným projevem jedinců s poruchou chování. Výzkum se konkrétně věnuje otázkám, jakým způsobem se porucha chování u dětí a mladistvých odráží v kresebných znacích, co ovlivňuje autory během procesu tvorby a jakým způsobem dokážou pracovat s kresebným nástrojem. Výzkumné cíle a metody dizertační práce jsou zaměřeny na kresebné znaky a symboly zachycené ve výkresech. Dizertační práce řeší, jaký postoj má jedinec ke kresbě a jak využívá kresebný nástroj k zachycení svých pocitů, vzpomínek, hodnot a zkušeností. Dále se výzkum soustředí na kresebné znaky, tahy, dynamiku, tempo, zvládnutí zadaného úkolu a hodnotí celkový kresebný dojem výsledných prací dětí a mladistvých s poruchou chování.

Dokument o konferenci ZDE.

Trasy, cesty a průsečíky výtvarného umění a edukace / Routes, paths and intersectionsof art and education


STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí). International Conference for Academic Disciplines American University of Roma Italy, 2014.

Prezentace ZDE.

Zpět nahoru