ZAREGISTRUJTE SI PŘES IS!
VS3_DILSEN TVŮRČÍ DÍLNY - SENIOŘI

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VE VÝTVARNÉ DÍLNĚ

Výtvarná dílna funguje od rána do oběda (od 8 hodin) a potom po obědě (od 13.15 do 15 hodin). Kdokoliv může kdykoliv přijít a také kdykoliv odejít. Nejedná se tedy o nějakou klasickou lekci, která by měla připravenou strukturu. V případě požadavku na připravenou tematicky zaměřenou dílnu je potřeba předem sezvat klienty na určitou přesnou hodinu, a to formou plakátů, letáčků do schránky apod.
Do výtvarné dílny z celého počtu cca 72 lidí, kteří jsou v Domově pro seniory, dochází cca 8, max. 10 klientů. Skupinka se obměňuje v závislosti na zdravotním stavu jednotlivců.  Pokud je zdravotní stav natolik vážný, že klient zůstává ve své bytové jednotce, ale má stále touhu a potřebu tvořit, přichází za ním pedagog domů a spolupráce nadále pokračuje.

ZÁSADA PRÁCE SE SENIORY

na prvním místě je klient, který si určuje, co chce dělat

klienta je třeba neustále motivovat

nechovat se infantilně, klienta nepodceňovat a především neponižovat

nepříjemné poznámky a reakce ze strany klientů nebrat osobně, klienti mají nejrůznější trápení a bolesti provázené změnami nálad, často reagují přehnaně

promýšlet výběr témat a výtvarných postupů – musí být technicky zvládnutelné

podporovat klienty v samostatném tvořivém myšlení (pomoci jim realizovat vlastní nápady)

představit co nejširší nabídku výtvarných materiálů, technik, přístupů

srozumitelně a správně vysvětlovat zadání a pracovní postupy, nejlépe s podporou názorné ukázky

respektovat zdravotní stav klientů, být mu asistentem (bolavé prsty, záda, špatný zrak, třesoucí ruce, špatná pohyblivost)

trpělivě podporovat a udržovat zájem klienta i výtvarnou činnost

věnovat pozornost rovnoměrně všem zúčastněným klientům, aby nedocházelo k projevům žárlivosti, lítosti, ztráty zájmu tvořit apod.

 „Víte Zuzanko, to my dělat nebudeme, protože Vy nás nutíte přemýšlet“.
(spontánní reakce klienta domova pro seniory)

Většina klientů se nikdy nevěnovala výtvarným aktivitám, proto často podceňují vlastní schopnosti. Obávají se samostatné práce, tvořivého myšlení. Některé činnosti nechtějí dělat z obavy, že se zesměšní, jsou ovlivněni i pravidly  a předsudky z mládí. Proto často kopírují názorné ukázky i výtvory jiných klientů, trvají na vzorových řešeních, očekávají hned výsledky. Je nutné oceňovat jakoukoli iniciativu klienta, neodsuzovat projevy osobního vkusu (i nevkusu), snažit se citlivě jej ovlivnit, nabídnout nové možnosti výtvarného řešení. Za každou činnost a její výsledky je třeba klienty chválit.
Směřování programu dílny je proto čím dál víc založeno na rozvíjení osobních výtvarných preferencí jednotlivých klientů.

výtvarná landartová akce na zahradě domu seniorů

Sen - Hrášek from specialni.vytvarna.vychova on Vimeo.