Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na II. stupni ZŠ

Metodika si klade za cíl, poskytnou studentům pedagogických oborů, ale i pedagogům v praxi informace, jak didakticky strukturovat a realizovat vzdělávací obsahy. Cílem metodiky je popsat postup, jak v praxi realizovat projekt, při kterém je využit animační program uskutečnění v galerii s přesahem na výuku výtvarné výchovy na základní/střední škole. 

Publikace obsahuje metodické listy, které obsahují informace o umělcích většinou ze současné výtvarné scény a odkrývají různé kontexty uměleckých děl. Obsahují tipy na zajímavé výtvarné aktivity, techniky, náměty a rozdělení těchto aktivit dle ročníků. Metodické listy tvořili pedagogové z praxe, celkem můžete vidět 5 odlišných přístupů při tvorbě metodik a na jejich základě vytvářet své vlastní. 

Mgr. Magda Strouhalová

 

1. Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na II. stupni ZŠ 

Mapa stránekHomepage >   Inspirace / publikace >   Zprostředkování umění >   Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na II. stupni ZŠ

e-galerie
Martina KalašováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Silence / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020