Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na I. stupni ZŠ

Máte pocit, že výtvarné umění současnosti je skryto někde v galeriích, takže se s ním mohou setkávat jen ti, kdo se na návštěvu galerií a muzeí umění pravidelně vydávají? Myslíte, že výtvarné umění bylo neoddělitelnou součástí lidského života jen v dávných dobách pravěku či středověku, zatímco v moderní době se se natolik změnilo, že už s ním jsou v kontaktu jen specializovaní zájemci? Jistě – minulost byla jiná. Dokud byl kostel jediným a hlavním místem setkávání celé komunity dané obce, všichni pravidelně vídali sochy i obrazy a vnímali jejich ideové poselství. S nástupem moderní doby se ale aktuální výtvarné umění začalo vyčleňovat a žít ve formě výstav v galeriích, kam však už nechodili všichni. Za výtvarným uměním přicházejí do galerií převážně jen ti, kteří se o umění trochu více zajímají. 

Současně ale moderní doba přinesla zvýšený důraz na vizuální komunikaci. Zejména dnešní digitální svět s obrazovkami počítačů a displeji mobilů mimořádně důrazně využívá obrazového vyjádření. Posíláme si fotografie, ikony počítačových povelů mají podobu obrazového znaku. To jsou jasné signály, že právě v současné době je třeba komunikaci s vizuálním uměním věnovat zvýšenou pozornost. Musíme rozvíjet schopnost porozumět obrazovému sdělení. A jedna z cest k tomuto důležitému cíli vede přes naše vlastní tvůrčí aktivity. Pro děti a mládež to platí zejména.

Publikace věnovaná problematice zprostředkování současného umění ve výuce na prvním stupni základní školy tak přináší velmi závažné poučení. Ukázkami výtečných tvůrčích etud otevírá oči budoucím učitelkám a učitelům a ukazuje, že současné výtvarné umění může být přitažlivou i moudrou výzvou k přemýšlení a k tvořivosti.

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Úvod (H.Stadlerová)

Výběrový přehled směrů, proudů a dalších aktivit v umění posledních desetiletí (R. Horáček)

1. Africké inspirace – tvořit, nikoliv „vyrábět" (H.Stadlerová)

2. Light Art – Světlo jako východisko a nástroj výtvarné tvorby (P. Novotná)

3. Transformace námětu “Čtyři roční období” (A. Königová)

4. Tvorba koláží, animací a gifů za použití chytrých telefonů (Š. Kříž)

5. Filmový plakát ve výtvarné tvorbě (D. Elfmarková)

 
 
 
 
 

 

Mapa stránekHomepage >   Inspirace / publikace >   Zprostředkování umění >   Zprostředkování umění ve výtvarné výchově na I. stupni ZŠ

e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020