Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Zprostředkování umění prostřednictvím internetu (projekt MUNI/FR/0047/2014)

Projekt Zprostředkování umění prostřednictvím internetu je v předmětu dějiny umění zaměřen na vybranou uměleckohistorickou, estetickou, psychologickou, antropologickou a filozofickou problematiku vývoje světového, středoevropského a českého umění. Zvláštní důraz je kladen na vizuální stránku nabízených informací, jež jsou doprovázeny informativními odbornými texty s názornými ukázkami významných artefaktů.
Užitečné a inspirativní odkazy k umění v prostředí internetu najdete na novém rozcestníku Artportal, který vznikl v rámci stejného projektu.

Tématické okruhy předmětu Dějiny umění (viz vstup níže: projekt Zprostředkování umění prostřednictvím internetu - INFORMATIKA VIZUÁLNÍCH UMĚNÍ - a dokumenty ke stažení)

Autor internetových stránek k předmětu Dějiny umění: Doc. PhDr. Jiří Havlíček, viz osobní stránky ...ZDE

Zprostředkování umění prostřednictvím internetu - INFORMATIKA VIZUÁLNÍCH UMĚNÍ – Dějiny a teorie umění v Bc., Mgr. a Ph.D. studiu
...HLAVNÍ VSTUP ZDE...

...pravěké umění v přehledu nových světových objevů... (dílčí vstup)...

 ...od pravěku k soudobému umění (dílčí vstup)... 

...mezi gotikou, renesancí, manýrismem a barokem (dílčí vstup)...

...souborná esej J. Havlíčka k hermeneutice artefaktu (dílčí vstup k textu s ilustracemi)...

 

Vybrané autorské výukové prezentace Doc. PhDr. Jiřího Havlíčka v programu PREZI (k projektu - Zprostředkování umění prostřednictvím internetu -) :

Nové objevy prehistorického umění - archeologická lokalita Göbekli Tepe  ...ZDE

AXIS MUNDI - Místo spojení - interpretační klíče I. - ...ZDE

AXIS MUNDI - Místo spojení - interpretační klíče II. - ...ZDE

AXIS MUNDI - Místo spojení - interpretační klíče III. - ...ZDE

 

Blog Doc. PhDr. Jiřího Havlíčka: http://graphicaalchymica.blog.cz/ 

 

 


e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020