Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Galerie Sýpka

Galerie Sýpka, Osová Bitýška, Vlkov

V Galerii Sýpka se katedra výtvarné výchovy Pdf MU prezentuje výběrovou výstavou praktických bakalářských a diplomových prací, přičemž sponzor této akce – Cukrárna u Zdubů – uděluje ceny za práce nejlepší. Prezentuje se zde malba, kresba, fotografie i video art. Velkorysý prostor barokní sýpky přitom umožňuje každému z vystavujících představit podstatnou část z celku jejich práce. 

2014 –- NASYPÁNO

2013 – NA SÝPCE SYPAT

2012 – Místo Sýpky

2011 – Budiž Sýpka!

2010 – NA SÝPCE, NE DOMA

2009 – DIP BAK 09 v Galerii Sýpka


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020