Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Spiritualita

 

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK, ed., 2006. Spiritualita: fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců : sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4206-0.

Spiritualita . pdf, 76 MB (celá publikace) 

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Spiritualita

e-galerie
Petr Písařík — MÍSTOČINUGalerie Pitevna / 10. 4. – 18. 5. 2019 / foto: www.fotomisad.cz