Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Galerie Čtyři patra

Galerie čtyři patra je výstavní prostor v nově modernizovaném křídle budovy Y na Poříčí 7.
Původně zde fungovala Galerie ∞, ve které proběhlo několik studentských, převážně fotografických výstav. Rekonstrukcí ale tento prostor nejen omládl, ale navíc  výrazně navýšil své výstavní možnosti. Důvodem rekonstrukce schodiště bylo souběžné zbudování bezbariérového vstupu a výtahu, proto  se zaměření galerie vyprofilovalo především pro prezentaci výstupů z výtvarných dílen sociálně či tělesně hendikepovaných.

JVK  (10. 12. 2014 – 15. 3. 2015)
Obrazy příběhů světa  (21. 5. – 31.10. 2014)

Mapa stránekHomepage >   Galerie >   Galerie Čtyři patra

e-galerie
Jiří David / Dva muži viděli liškuGalerie Pitevna / od 25. 2. do 26. 6. 2020 / www.fotomisad.cz