Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Projekty z didaktiky výtvarné výchovy

Výzkum ontogenetických, typologických a interpretačních aspektů současných výtvarných projevů žáků základních a středních škol (výzkum 2012, grant doc. Hana Stehlíková Babyrádová)  LINK...

Prezentace výzkumu audiovizuálních aspektů v mezioborových pedagogických projektech  LINK...

Kvalitativní výzkum vztahu jazyka a slova k námětu ve výtvarně pedagogických projektech LINK...

Kvalitativní výzkum vztahu intermediálních aspektů didaktiky výtvarné výchovy  LINK...

Aspekty zapojení výtvarné tvorby do výuky cizího jazyka [Fakultní grant MUNI/041/032/2009]  LINK...

Mapa stránekHomepage >   Inspirace / publikace >   Didaktika a teorie vyučování >   Projekty z didaktiky výtvarné výchovy

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020