Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme

YOUNG HEART

dokumenty
ke stažení
YOUNG HEART

 Městské muzeum a galerie Břeclav v rámci podpory mladých umělců startuje projekt Young HeART. Ten je určen pro všechny od 18 do 30 let, kteří se věnují malbě, grafice, ilustraci, soše, plastikou, designem, instalací, videoartem, fotografii nebo happeningem.

Cílem projektu Young HeART je vytvoření zázemí pro prezentaci díla mladých umělců, kteří se díky tomuto projektu budou moci představit v důstojném prostoru a seznámit se tak s prostředím galerie, která jim umožní sebeprezentaci a zároveň jim poskytne prostor pro začlenění se do uměleckého prostředí. Mladí umělci získají výstavní zkušenost a zároveň si do svého portfolia budou moci Městské muzeum a galerii Břeclav zařadit jako instituci, kde vystavili své dílo.

MMG Břeclav poskytne mladým umělcům kromě zázemí i možnost technické a materiální podpory v rámci tohoto projektu a zejména pomůže s prezentací svého díla. Vystavující také bude mít možnost vydání brožurky svého díla, na konci roku bude celý projekt shrnut do katalogu. Na konci roku 2016 bude ze všech zúčastněných oceněn jeden z vystavujících, kterého vybere odborná komise a návštěvníky bude zvoleno nejlepší dílo.

Dílo bude za zájmu médií vystaveno v Galerii v podkroví Lichtenštejnského domu.

Projekt bude odstartován v lednu roku 2016, zájemci o tento projekt nechť posílají své přihlášky do 30. 11. 2015. K přihlášce přiložte 5 fotografií (scanů) svého díla.

Přihlášky zasílejte na e-mail: nina.kuhnova@muzeumbv.cz,

Více informací v dokumentech ke stažení.

 


e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020