Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
24.6. - 30.6.2014

Omnis cellula a cellula

dokumenty
ke stažení
Omnis cellula a cellula

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra výtvarné výchovy srdečně zve na výstavy pořádanou při příležitosti konání MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO UMĚNÍ S DUCHOVNÍM ZAMĚŘENÍM. Jedna ze tří seuběžných výstav nese název: Omnis cellula a cellula (environmentální instalace)

Vystavující: studenti KVV PdF MU
Koncepce interaktivního kolektivního díla Hana Stehlíková Babyrádová
Kde: Sala Terrena, Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, Sněmovní náměstí 1, Kroměříž
Vernisáž v úterý 24. 6. 2014 ve 14.30 hodin
Trvání: 24. 6. - 30. 6. 2014

Prostorem není pouze to, co je vymezeno v místě a čase přesnými parametry a definicemi. Prostor, ať už je předem ohraničen nebo ne, je neustále vystaven obydlování novými příchozími, kteří jej stále a znovu oživují svou přítomností. Mezi jednotlivými místy, zastupovanými přírodními lokalitami, vesnicemi i městy, hrady a zámky, obvykle putujeme po předem vymezených trasách, jež jsou vyznačeny v mapách geografických. Účelem tohoto druhu navštěvování jednotlivých lokalit je obeznámení se s jejich polohou, historií, povahou a proměnami jejich podob a funkcí.
Tatáž místa lze však navštěvovat a vnímat i jinak – skrze „rozšířené vědomí”, což znamená hledat k nim cesty v mysli, spatřovat je nejenom očima, ale vcítit se do jejich „genia loci“ dalšími smysly:
propojovat je v imaginaci, představovat si jejich historii a takto se doslova „vtělit“ do osudu a životů přítomných i minulých obyvatel. S vědomím možností tohoto druhého způsobu vnímání, zabydlování, ale i poznání jedinečnosti kroměřížského zámku, představují výtvarní umělci a studenti jeho návštevníkům svá díla. Ve vybraných interiérech lze v rámci konání festivalu Forfest 2014 v posledním červnovém týdnu spatřit obrazy, instalace, videa a relikviáře. Vystavená díla jsou takto uváděna do hlubších prostoročasových souvislostí a divákovi je nabídnuta možnost uvažovat o klíčových otázkách lidského osudu v kontextu dění přesahujícího intimitu jednoho života. I drobné symboly týkající se autonomie tvorby jednotlivých autorů nabývají na významu a jsou čitelné ve zcela neočekávaných souvislostech.
Hana Stehlíková Babyrádová

Fotogalerie instalace ZDE...

FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška
FOTO: Michal Maruška

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020