Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
26.3.2014 / 19:00

Dita Klicnarová - Muzejní práce

Dita Klicnarová - Muzejní práce

Srdečně zveme na výstavu Muzejní práce, která je částí diplomové práce Dity Klicnarové, studentky kvv Pdf MU.

Vernisáž ve středu 26.3.2014 v 19 hodin, galerie TVAR, Rosická 1

Muzejnictví, archivářství a sběratelství jsou jistě pojmy, v uplynulém období na poli současného umění, často reflektované. Loňská absolventka ateliéru Vasila Artamonova, Dita Klicnarová, se zmíněným tématem pracuje systematicky již delší dobu. Její nový projekt, respektující specifika prostoru galerie, zahrnuje především autorčinu nedávnou zkušenost, a sice výpravu do dalekého Mongolska. Charakter a atmosféra tamních regionálních muzeí výrazným způsobem ovlivnila její dosavadní uvažování o těchto shromaždištích střípků pamětí a stop dekád minulých.

 „ Žijeme v čase, kdy se (…) muzejní architektura obrací vzhůru nohama, kdy je architektura muzea obvykle důležitější než jeho obsah. Muzea se zřídkakdy staví proto, aby hostila umění, ona jsou uměním sama o sobě. Kdo má muzeum, bude mít i umění. "

(UGREŠICOVÁ, Dubravka. Archivománie. Labyrint revue. 2013, 31-32., archiv autorky)

https://ditaklicnarova.blogspot.com/

Mapa stránekHomepage >   akce >   Dita Klicnarová - Muzejní práce

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020